• Sök och utforska produkter på Dabas

  Dabas är Sveriges största öppna produkt- och artikeldatabas för livsmedel och foodservice. I plattformen Dabas hittar du alltid kvalitetssäkrad produktinformation. Här guidar vi dig till hur du kan söka och utforska produkter i vår tjänst www.dabas.com Sök från Dabas startsida På Dabas startsida kan du fritextsöka på artikelnummer, artikelbenämning, GTIN,…

 • Vad är vad i artikelhierarkin – bas, mellan, topp nivåer

  Här har vi samlat vanliga frågor om artikelhierarkier, nivåer, bas, mellan och topp. Artikelhierarkin består av artiklar på basnivå, mellannivå och toppnivå. Basnivå Basnivån är den lägsta nivån i en artikelhierarki. Basnivån ingår i en annan artikel på mellan- eller toppnivå och har inga ingående artiklar. En artikelhierarki kan innehålla…

 • Dabas API – Hämta artikelinformation från Dabas

  Dabas Webservice API ger er möjlighet att koppla samman och konsumera artikelinformationen från Dabas i era egna system. Tjänsten är ett Webservice API för Dabas hela artikeldatabas. Att använda och ansluta sig till tjänsten är kostnadsfritt. Denna guide hjälper dig att komma igång med Delfi Webservice API. Avtal och API-nyckel…

 • Dabas Update – Skicka in artikelinformation till Dabas

  Vad är Dabas Update? Dabas Update är en tilläggstjänst i Dabas för uppgiftslämnare att kunna skapa en integration och skicka in artikelinformation från sitt eget system till Dabas. Formatet på filerna är GS1s XML-format (vers 3.1). Den stora fördelen med tjänsten är tidsbesparing och högre kvalitet då det manuella arbetet…

 • Vanliga frågor om radering i Validoo

  Här beskriver vi hur du går tillväga för att radera en artikel i Validoo för dig som arbetar med artikelinformation i Dabas. Ta bort artikel som utgår eller ska raderas Normalt följer man nedanstående process när en artikel utgår: Lägg till ett datum i ”Sluttidpunkt för utgående artikel” T4015 under…

 • Logga in första gången på Delfis nya plattform

  Första gången du loggar in på nya Delfi.se kommer du att behöva genomföra ett lösenordsbyte. Här följer en instruktion hur du gör: Gå till www.delfi.se och Logga in högst upp i högra hörnet. Första gången du loggar in måste du göra ett lösenordsbyte. Det gör du genom att trycka på…

 • Kom igång med Statistik i Delfi plattformen

  Introduktion Delfi tillhandahåller branschstatistik, kundregister och säljdistriktplanering för dagligvarubranschen. Här följer en introduktion och manual till tjänsten, med fokus på branschstatistik, som beskriver hur du hämtar din Delfirapporter och rapporterar in din försäljningsstatistik till Delfi. För att leverantörerna ska kunna följa utvecklingen på sina marknader erbjuder Delfi Marknadspartner försäljningsstatistik i…

 • Kom igång med Delfi Säljdistriktplanering

  Introduktion Med säljdistriktplaneringsverktyget kan du planera och optimera era säljdistrikt direkt i Delfis plattform. Delfi kan ge er insikt om hur marknaden ser ut, och är ett ovärderligt verktyg när ni arbetar med: Etablering Marknadspotential Kundanalys Konkurrenssituation Sortimentanpassning Säljdistriktplanering Konsekvensanalys Scenario Ni får möjlighet att i samma vy se både…