1. Home
 2. Dabas för leverantörer och uppgiftslämnare
 3. Integrationer
 4. Dabas Update – Skicka in artikelinformation till Dabas

Dabas Update – Skicka in artikelinformation till Dabas

Vad är Dabas Update?

Dabas Update är en tilläggstjänst i Dabas för uppgiftslämnare att kunna skapa en integration och skicka in artikelinformation från sitt eget system till Dabas.

Formatet på filerna är GS1s XML-format (vers 3.1). Den stora fördelen med tjänsten är tidsbesparing och högre kvalitet då det manuella arbetet försvinner och risken för fel minskar. För uppgiftslämnare med stora sortiment brukar Dabas Update vara mest användbart.

Hur kommer man igång?

 • Kontakta Delfi Marknadspartner och diskutera förutsättningarna för att integrera ert system med Dabas för att kunna skicka artikelinformation via fil. Delfi erbjuder ett etableringsstöd innan tjänsten Dabas Update tecknas där kunden och vi tillsammans går igenom alla förutsättningar, säkerställer att all nödvändig information finns, att filerna följer rätt tekniska format och sätter upp kommunikationen mellan Dabas och ert egna system. Delfi hjälper er att komma igång!
 • Hämta specifikationen (vers 3.1) på GS1s hemsida https://gs1.se/guider/dokumentation/
 • Ta fram filer ur ert egna system i enlighet med ovanstående specifikation
 • Fyll i dokumentheadern för xml-meddelandet enligt anvisning nedan (se avsnitt ”Meddelandeadressering” nedan)
 • Validera filen mot GS1s xml-scheman
 • Skicka ett antal testfiler till DABAS verifieringsmiljö edi.test@dabas.com
  E-postmeddelandet skall innehålla en bifogad xml-fil innehållande xml-meddelandet (fil med suffix .xml). E-postmeddelandet skall ej innehålla något ämne, eller någon meddelandetext.
 • Varje transaktion följs av ett kvitto/valideringsresultat som skickas till de e-postadresser som angivna under mottagare i Dabas.
 • Efter verifiering mot verifieringsmiljön kan ni skicka till Dabas Produktionsmiljö edi@dabas.com
 • Kommunikationsprotokoll förutom Epost är AS2 och FTP/SFTP.

Meddelandeadressering

Meddelandet inleds med en ”header” som innehåller samtlig information nödvändig för att det ska nå önskad mottagare. Denna header följer UNECEs formatstandard för xml-dokument som går att hämta på GS1s hemsida.

För att meddelandet skall nå DABAS bör följande värden fyllas:

 • Sender/Identifier – skall vara avsändarens(uppgiftslämnarens) GLN, så som det är registrerat i DABAS.
 • Receiver/Identifier – skall vara DABAS GLN 7381000045714.
 • DocumentIdentification/InstanceIdentifier – skall vara en unik identifierare för meddelandet.
 • Observera att identifieraren måste vara globalt unikt (Globally Unique Identifier – GUID) genererad i det avsändande systemet.
 • DocumentIdentification/Type – skall vara BatchUpd
 • DocumentIdentification/CreationDateAndTime – skall vara tidsangivelse för sändning från avsändande system.

Exempel på meddelandeadressering:

<sh:StandardBusinessDocumentHeader> <sh:HeaderVersion>1.0</sh:HeaderVersion>
<sh:Sender>
<sh:Identifier Authority="EAN.UCC">7211310056685445</sh:Identifier>
</sh:Sender><sh:Receiver>
<sh:Identifier Authority="EAN.UCC">7381000045714</sh:Identifier>
</sh:Receiver>
<sh:DocumentIdentification>
<sh:Standard>EAN.UCC</sh:Standard>
<sh:TypeVersion>2.2</sh:TypeVersion>
<sh:InstanceIdentifier>2b22c3ef-c7bd-4953-8784- 39ab03c54825</sh:InstanceIdentifier>
<sh:Type>BatchUpd</sh:Type>
<sh:CreationDateAndTime>2009-12- 02T11:22:14.6041894+01:00
</sh:CreationDateAndTime>
</sh:DocumentIdentification>
</sh:StandardBusinessDocumentHeader> 

Meddelande

Varje meddelande förses med en åtgärdstyp som anger vad som skall vidtas med artikelinformationen. Denna åtgärdstyp kan innehålla följande värden:

 • ADD – Ny artikel
 • DELETE – Radering av artikelinformation
 • CHANGE_BY_REFRESH – Ändrad artikel/ingenförändring
 • CORRECT- Korrigering av artikelinformation

Vid användning av koden ”ADD” förutsätts att artikeln skall skapas som ett nyupplägg i DABAS.

Koderna ”CHANGE_BY_REFRESH” och ”CORRECT” har samma betydelse och innebörd I DABAS. Stödet för de båda koderna finns för att system som integrerar Validoo skall fungera med transparens. Vid användning av dessa båda koder förutsätts att artikeln, d v s GTIN finns i DABAS register sedan tidigare.

Lika så när koden ”DELETE” används, förutsätts att artikel med inskickat GTIN finns registrerad sedan tidigare i DABAS.

Exempel på hur åtgärdstyp används i meddelandet:

<eanucc:message>... 
<eanucc:transaction>
<entityIdentification> 
<uniqueCreatorIdentification>C3358C43-E3AE-4AB4-9320- C1D8322EB7B3</uniqueCreatorIdentification> 
<contentOwner><gln>7510962000013</gln></contentOwner>
</entityIdentification>
<command> 
<eanucc:documentCommand>
<documentCommandHeader type="ADD"> 

Meddelandekvittens

Ett kvitto/valideringsresultat för försändelsen skickas till de e-postadresser som finns registrerade för uppgiftslämnaren.

Kvittensen skickas i form av ett e-postmeddelande, i vilket meddelandetexten innehåller information om försändelsen. En kvittens skickas både för meddelanden som går igenom(OK) utan anmärkning och för meddelanden som innehåller felaktigheter(NOK).
Observera att en försändelse kan generera ett NOK om artikeln sparas OK i DABAS och dessutom ett NOK om artikeln innehåller varningar. Alltså kan en försändelse generera två meddelandekvittenser.

Exempel på NOK-meddelande

”Valideringsrapport från DABAS
Kräftor 063100474239 Varningar: 3 Fel: 0

Warning Produktgruppsindelning måste anges
Warning Förpackningsmaterial kod och Förpackningsmaterial vikt är obligatoriskt förutom när:
Alternativ 1: Avgift erlagd för förp.material t.ex REPA. Alternativ 2: Emballaget är returnerbart
Alternativ 3: Aktuell artikel har Förpacknings-/kollityp kod = NE/Oförpackad
Warning Djup (T4018) är alltid större än eller lika med en artikels bredd (T4017) för en icke
konsumentartikel.
Kräftor 063100474239 Varningar: 2 Fel: 0
Warning Om och endast om en artikel är beställningsbar, så skall artikeln också vara fakturerbar
Warning Förpackningsmaterial kod och Förpackningsmaterial vikt är obligatoriskt förutom när:
Alternativ 1: Avgift erlagd för förp.material t.ex REPA. Alternativ 2: Emballaget är returnerbart
Alternativ 3: Aktuell artikel har Förpacknings-/kollityp kod = NE/Oförpackad
Kräftor 063100474239 Varningar: 3 Fel: 0
Warning Toppnivåns kan bara vara beställningsbar om den är en exponeringsenhet.
Warning Toppnivåns "Listpris" får endast anges om det är en exponeringsenhet.
Warning Om och endast om en artikel är beställningsbar, så skall artikeln också vara fakturerbar
. UniqueCreatorIdentification: 55D19DA7-B220-4D61-AEB8-EF61A4488E07 ”

Exempel på OK-meddelande

STATUS OK. UniqueCreatorIdentification: 55D19DA7-B220-4D61-AEB8-EF61A4488E07

Meddelandets identifierare

Det som knyter inskickat meddelande till respektive kvittens är fältet UniqueCreatorIdentification. Detta fält skickas i xml på följande sätt:

<eanucc:message>
<entityIdentification>
<uniqueCreatorIdentification>84628d51-3414-420f-b241- 8f063f6265ab </uniqueCreatorIdentification>

…och det är alltså informationen i detta fält som skickas med ut i kvittensen efter rubriken ”UniqueCreatorIdentification” (se avsnitt ”Exempel på NOK” ovan)

Vanliga frågor och svar om Dabas Update

Vi får ingen valideringskvittens för meddelandet vi skickar
Om systemet ej kan knyta avsändande GLN till en uppgiftslämnare i aktuellt system (om meddelandet har skickats via edi.test@dabas.com så är acceptans-/verifieringsmiljön aktuell, om meddelandet har skickats via edi@dabas.com är produktionsmiljön aktuell), kan ingen e-postadress tas fram och därmed kan valideringsrapporten ej skickas till meddelandets avsändare.
Säkerställ att ni använder samma GLN i meddelandet som ni har konfigurerat i Dabas. Säkerställ även att varumärket ni skickar i meddelandet finns upplagt i Dabas med exakt samma stavning.
Vi får NOK-meddelandet ”Ett fel har inträffat, var god kontakta support”
Artikelinformationen i meddelandet innehåller något som systemet ej kan hantera korrekt. Rapportera incidenten till Delfi genom att skicka en kopia av xml-filen till info@delfi.se
Vi får två kvittenser tillbaks. En som säger att försändelsen har gått igenom (”STATUS OK”) och en som säger att artikelmaterialet innehåller felaktigheter. 
En försändelse kan generera två kvittenser tillbaks. I detta fall har artikeln lagrats OK i DABAS, vilket genererar en första kvittens, men artikelmaterialet innhåller felaktigheter som genererar varningar (kvittens nummer två).
Vi har en artikel med strukturen Topp och Bas registerad i Dabas. Kan vi uppdatera strukturen och lägga till en mellannivå genom att göra en åtgärd ChangebyRefresh? 
Aktuell artikel är registrerad med bas – > topp, men det är en struktur med bas – > mellan – > topp som skickas in. I och med att command = ChangeByRefresh så förutsätter systemet att mellanivån finns sedan tidigare i systemet. Om avsikten är att justera strukturen, så måste aktuellt meddelanden föregås av ett delete command
Min Dabas-update filen går inte igenom, vad är fel?
Det vanligaste felet är att något i er fil avviker från XML-schemat.
Maila filen till oss på info@delfi.se så felsöker vi den.
Vi får NOK-meddelandet: STATUS NOK: Angivet varumärke finns ej registrerat för aktuell uppgiftslämnare.
Det betyder att varumärket som ni skickar in i XML-filen inte finns upplagt i Dabas. Det måste överensstämma till 100% avseende gemener, versaler, apostrofer och samma stavning etc. Vänligen kontrollera att varumärket överrensstämmer och skicka om meddelandet på nytt.
Hur skickar man in Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier?
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier är Dabasunik information, och måste skickas in med Dabasunik XML. Vänligen kontakta info@delfi.se för mer information.
Updaterades 20 juni, 2022

Var den här artikeln till hjälp för dig?

Relaterade artiklar