1. Home
  2. Dabas för leverantörer och uppgiftslämnare
  3. Artikelinformation
  4. Vad är vad i artikelhierarkin – bas, mellan, topp nivåer

Vad är vad i artikelhierarkin – bas, mellan, topp nivåer

Här har vi samlat vanliga frågor om artikelhierarkier, nivåer, bas, mellan och topp.

Artikelhierarkin

Artikelhierarkin består av artiklar på basnivå, mellannivå och toppnivå.

Basnivå

Basnivån är den lägsta nivån i en artikelhierarki. Basnivån ingår i en annan artikel på mellan- eller toppnivå och har inga ingående artiklar. En artikelhierarki kan innehålla flera artiklar på basnivå om det t.ex. rör sig om ett multipack eller en sampackad produkt som innehåller olika varor eller om hierarkin beskriver en blandad expoenhet.

På konsument sidan är en basnivå artikel normalt detsamma som den artikel som passerar kassan i en butik. På foodservice sidan är det svårare att ge en entydig definition men minsta GTIN nummer satta enhet kan fungera som en regel.

Det måste alltid finnas en basnivå i en artikelhierarki.
Exempel på artiklar på basnivå är en schampoflaska eller en flaska mineralvatten.

Mellannivå

Mellannivån är den mellersta nivån i en artikelhierarki. Den innehåller andra artiklar och ingår samtidigt i en annan artikel. En artikel på mellannivån kan innehålla artiklar på basnivån eller andra artiklar på mellannivå.

På konsument sidan är det denna förpackning som säljs av grossisten till butik. På foodservicesidan är det inte ovanligt att denna nivå saknas eftersom foodserviceförpackningar ofta är stora. Många gånger lastas basförpackningar direkt på pall (toppnivå)

Andra beteckningar på förpackningar på mellannivå har varit detaljistförpackning, butiksförpackning, beställningsenhet eller ytterförpackning och sekundärförpackning.

Exempel på en artikel på mellannivå är en låda med 6 schampoflaskor, ett 6-pack mineralvatten, eller en låda innehållande 4 stycken 6-pack mineralvatten.

Toppnivå

Toppnivån är den högsta nivån i en artikelhierarki. Den innehåller andra artiklar men ingår själv inte i en annan artikel. En artikel på toppnivån kan innehålla artiklar på basnivån eller artiklar på mellannivå.

Denna nivå måste vara ifylld om man skall skicka varucertifikat via Validoo (läs; i första hand vcd mot konsumentsidan (Ica, Coop, Axfood)). För övriga varucertifikat är det ännu inte obligatoriskt med en toppnivå.

Exempel på en artikel på toppnivå är en pall med lådor med schampoflaskor eller mineralvatten.

Exempel på artikelhierarkier

Artikelhierarki med Bas, Mellan och Topp
Artikelhierarki med två olika mellannivåer
Artikelhierarki med Basnivå och Toppnivå

Microsoft Word – Dabas Uppgiftslämnar Manual ver 3_1.doc

Begreppen ”ingår i” och ”består av”

När vi pratar om vilka förpackningar som hör ihop (läs är sammankopplade) i programmet förekommer på vissa ställen begreppen ”ingår i” och ”består av”. Detta kan ibland upplevas som krångligt att hålla isär, men om man försöker tänka att om man ingår i något, så är man en del av något större, t ex ingår en basnivå i en mellannivå. Om man däremot ”består av” något, så syftar man på de mindre delarna som summerar upp till helheten, t ex består en mellannivå av ett antal basnivåer.

Om man som i nedanstående exempel är inne på en mellannivå, så består den av ett antal basnivåer, och den ingår i en toppnivå.

Ingår i och består av

Updaterades 29 april, 2022

Var den här artikeln till hjälp för dig?

Relaterade artiklar