Vanliga frågor om radering i Validoo

Här beskriver vi hur du går tillväga för att radera en artikel i Validoo för dig som arbetar med artikelinformation i Dabas.

Ta bort artikel som utgår eller ska raderas

Normalt följer man nedanstående process när en artikel utgår:

  1. Lägg till ett datum i ”Sluttidpunkt för utgående artikel” T4015 under fliken varustatus, på alla nivåer. Skicka ett VCD med status Korrigering.
  2. När datumet du lagt in i ”Slutdatum för utgående artikel” T4015 infallit ändrar artikeln status i Validoo från Publicerad till Utgått/Avpublicerad.
  3. Vill du sedan ta bort artikeln helt från Validoo skickar du ett VCD till (utan att ändra/lägga till något på artikeln), denna gång med status Hierarkisk återkallelse – Radera artikel (publication withdrawal). Den här statusen används vid en artikels livscykelslut, dvs när artikelinformationen i sin helhet ska raderas och artikeln inte längre finns att tillgå. Detta VCD måste man skicka till alla mottagare som har tillgång till hierarkin. Och det är först när alla mottagare tagit emot VCDt som artikeln helt kommer att plockas bort i Validoo.

Notera dock att man inte nödvändigtvis måste skicka meddelande om ”Slutdatum för utgående artikel” T4015 (se punkt 1 och 2 ovan) för att kunna radera en artikel.

Updaterades 24 oktober, 2023

Var den här artikeln till hjälp för dig?

Relaterade artiklar