Vanliga frågor om förpackningar

Riktlinjer vid utformning och design av förpackningar

Varu- och informationsflödet från producent till konsument har blivit alltmer komplext, vilket påverkar den som säljer och tillhandahåller förpackade varor. Fler önskemål och krav ställs på och från aktörerna på marknaden.

ECR’s förpackningsguide för dagligvaror är uppdaterad 2024 och anpassad till nytt modernt snitt. Guiden ger riktlinjer för utformning och design av nya förpackningar eller justering av existerande. Den är även kompletterad med tips och råd för att säkerställa att förpackningar håller genom hela flödet utan att för den skull leda till försämringar i butiksledet eller för konsumenten.

ECR’s förpackningsguide kan laddas ned här:

Updaterades 24 april, 2024

Var den här artikeln till hjälp för dig?

Relaterade artiklar