1. Home
 2. Delfi Kundregister
 3. Kom igång med Delfi Säljdistriktplanering

Kom igång med Delfi Säljdistriktplanering

Introduktion

Distriktplanering med Delfi

Med säljdistriktplaneringsverktyget kan du planera och optimera era säljdistrikt direkt i Delfis plattform. Delfi kan ge er insikt om hur marknaden ser ut, och är ett ovärderligt verktyg när ni arbetar med:

 • Etablering
 • Marknadspotential
 • Kundanalys
 • Konkurrenssituation
 • Sortimentanpassning
 • Säljdistriktplanering
 • Konsekvensanalys
 • Scenario

Ni får möjlighet att i samma vy se både butiker och kundunderlag. Den som vet hur butikernas kundunderlag ser ut har möjlighet att optimera sin säljkår och öka sin försäljning.

I verktyget tar du fram nya distrikt genom att göra urvalskriterier och välja geografiska områden. Framtagna säljdistrikt visualiseras på karta tillsammans med nyckeltal för distrikten. I verktyget ges även en samlad vy över alla distrikt i hela landet.

Säljdistriktplaneringsverktyget hanterar Livs-segmentet i Delfi databasen och all data som räknas fram i verktyget är direkt baserad på aktuella uppgifter från Delfi databasen. I tjänsten finns också demografisk statistik från SCB som visualiseras i samma vy som Delfi informationen.

För användare som har modulen säljdistrikt aktiverad finns tjänsten tillgänglig i Säljdistrikt.

Mina distrikt

Mina distrikt är vyn där alla framtagna säljdistrikt visas på kartan med tillhörande sammanfattande tabell. Varje distrikt har sin egen färg som syns både på kartan och i den tillhörande tabellen över alla distrikt.

Mina distrikt – Visas på karta med tillhörande tabell
TabellkolumnBeskrivning
SäljdistriktSäljdistriktets namn och färg.
Tryck på säljdistriktets namn för att
komma till rapporten för säljdistriktet
EnheterAntal enheter, butiker, som ingår i distriktet.
AreaDistriktets area
OmsättningDen totala omsättningen för de butiker som
ingår i det framtagna säljdistriktet.
FrekvensAntal besök per säljcykel
BesökstidTotal besökstid per säljcykel
UppdateradDatum då distriktet gjordes eller senast
uppdaterades

Val av säljdistrikt

Genom att trycka på respektive säljdistrikt i tabellen öppnas det valda säljdistriktets rapport.

Distriktrapport

Exportera enskilt distrikt

Det går att exportera sina distrikt på flera sätt, både som excelrapporter och grafiska rapporter med kartan.

När man som användare står inne på ett säljdistrikt finns knapparna längst ned på sidan: Exportera och Skriv ut.

 • Exportera – Exportfil i Excelformat som innehåller alla enheter som ingår i distriktet.
 • Skriv ut – Möjlighet att skriva ut den visuella kartan som PDF eller på din skrivare.

Exportera alla distrikt

Det går även att exportera samtliga säljdistrikt. För att göra det, ställer du dig på översiktssidan för dina säljdistrikt och trycker på knappen Exportera längst ned.

Exportera alla distrikt
 • Exportera – Exportfil i Excelformat som innehåller alla enheter som ingår i distriktet.
 • Skriv ut – Möjlighet att skriva ut den visuella kartan som PDF eller på din skrivare.

Redigera distrikt

Genom att trycka på pennan längst ut till höger för varje distrikt öppnas menyn för redigering av dina befintliga distrikt.

Redigera distrikt

Ändra säljdistriktet öppnar upp ditt distrikt så att du kan redigera det. Det kan vara att ändra geografin eller ändra urvalet av butiker.

Skapa kopia gör en ny kopia av ditt direkt.

Inaktivera låter dig ha kvar distriktet, men det försvinner ur den karta över aktiva distrikt. Ett inaktiverat distrikt kan senare aktiveras igen.

Radera distrikt tar bort distriktet.

Skapa nytt distrikt

Skapa ett nytt distrikt genom att trycka på knappen + Nytt säljdistrikt. Då öppnas skapaläget i verktyget.

Skapa nytt distrikt

Delfis distriktplaneringsverktyg är kartbaserat och bygger på att man som användare kan markera upp ytor på kartan, i kombination med att filtrera och göra urval av vilka enheter, butiker, som är intressanta för mig som användare. Då matchas och beräknas butiker och nyckeltal fram från Delfiregistret, och du som användare kan skapa personliga urval och distrikt som kan användas till din säljkår eller kundbearbetning.

Här följer en genomgång av hur ett nytt distrikt skapas.

”Filtrera butiker” är första verktyget uppe i vänstra hörnet. Det kan man använda för att filtrera vilka kedjor och butiker man vill ha med i sitt distrikt. Det går också att filtrera vilken storlek och omsättningsklass som man vill ha med i sitt urval. När man filtrerar ändrar man den total mängden möjliga enheter att få med i sitt distrikt.

Filter

Urvalslager är geografiska områden som det går att dela in landet i. Genom att välja urvalslager visas gränserna på kartan och de blir valbara för användaren att börja bygga sitt distrikt med. Urvalslagren som finns är postnummer, län, kommuner, a-regioner och postorter.

Urvalslager till kartan

När man valt ett urvalslager så är kartan klickbar. I detta exemplet är Län valt, och när vi klickar på länen blir de markerade och används till det distriktet som vi skapar.

Ett valt urval

När användaren markerar upp ett område på kartan, räknar verktyget automatiskt ut hur många butiker som finns i det markerade området och andra nyckeltal som butikernas omsättning, säljyta och distriktets area. Denna uträkning visas alltid längst ned i vyn. Uträkningen görs i realtid när du som användare markera olika ytor på kartan.

Det går att bygga distriktet med ytor gjorde i flera olika urvalslager. Ett vanligt tillvägagångssätt är att bygga distriktet med så stora ytor som möjligt. Först när man kommer in på storstadsregioner som måste delas upp, rekommenderar vi att gå ner på postnummernivå.

Kartverktyg

Det geografiska urvalet görs direkt i kartan med en rad kartverktyg. Här visas vilka kartverktyg som finns:

VerktygBeskrivning
Multipolygonverktyget. Välj multipolygonverktyget
för att ringa in ett område med hörn.
Klicka en gång för att fästa hörn, och klicka dig
tillbaka till ursprungspunkten för att omsluta ett
område.
För att kunna använda detta verktyg måste du ha
valt ett urvalslager.
Cirkelverktyget. Välj cirkelverktyget när du vill
skapa en cirkel utifrån en punkt på kartan.
För att kunna använda detta verktyg måste
du ha valt ett urvalslager.
Säljarens Bostadsort. Välj detta verktyget när du
vill placera ut en markör på kartan som visar
säljarens bostadsort. Tryck först på markören,
då kommer den ut på kartan.
Därefter dra markören till önskad position.

Visa butiker på kartan

Visa butiker på kartan

Genom att markera alternativet Visa butiker visas alla butiker upp på kartan. Om enheten tillhör en större kedja, har den en kedjans logotype.
Kartnålarna visas som kluster när man är utzoomad. Ju mer användaren zoomar in på kartan, desto fler butiker ser man.

Inzoomat läge på kartan visar butiker

Genom att klicka på en kartnål visas mer information om enheten.

Val av butik

SCB demografisk statistik

Säljdistriktverktyget har också demografisk statistik från SCB inbyggt. I tjänstens interaktiva kartverktyg kan ni markera upp områden, och i realtid se SCB statistik för området, ända ner på 5-siffriga postnummer. Var bor barnfamiljerna och var finns hög andel singelhushåll? Hur ser köpkraften ut hos befolkningen i olika regioner, städer och stadsdelar? Vilka butiker ligger i områden med hög andel födda utomlands?

SCB Statistik över Befolkningen för det valda området
SCB Statistik över Köpkraft för det valda området
SCB Statistik över Ursprung för det valda området
SCB Statistik över Hushåll för det valda området
SCB Statistik över Utbildning för det valda området
SCB Statistik kan visas ändå ner på 5-siffrigt postnummer och räknas ut i realtid när användaren markerar områden i kartan.

Spara distrikt

När du är nöjd med din geografiska indelning trycker du på Spara säljdistrikt i nedre högra hörnet.

Spara säljdistrikt

När du sparar distriktet får du välja namn, färg och om du vill aktivera bevakning för ditt distrikt. Därefter kan du spara distriktet och en distriktrapport skapas.

Spara säljdistrikt

Säljdistriktrapport

Alla distrikt som skapas får en egen säljdistriktrapport. Här följer en genomgång av vad den innehåller.

Högst upp i rapporten visas namnet på rapporten, hur stor arean för distrikt är, och vilket geografiskt urval som använts till distriktet.

Säljdistriktrapport för ett distrikt
Säljdistriktrapport med enheter och nyckeltal för enheterna
Demografi för säljdistriktet
Klassificering för säljdistriktet

Längst ned i säljdistriktrapporten finns exportmöjligheter. Exportera ger hela listan av enheter som ingår i säljdistriktet. Skriv ut ger en utskriftsversion av säljdistriktrapporten.

Klassificering

Klassificering är en funktion i säljdistriktverktyget som möjliggör att definiera klasser för butiker och ange information som hur många besök och hur lång tid ett besök skall ta för säljaren. Detta är alltså funktionen där det är möjligt att ange hur man definierar A-kunder, B-kunder och C-kunder.

Klassificering finns som ett block längst ned på sidan under dina säljdistrikt.

Klassificeringar översikt

Skapa ny klassificering

För att skapa en ny klassificering trycker man på Ny klassificering och gör sina val och sparar.

Skapa ny klassificering – Välj namn och vilka kedjor som skall omfattas
Skapa ny klassificering – Välj omsättningsklasser och säljyta som
ska omfattas genom att dra i reglagen
Skapa ny klassificering – Välj frekvens och tid

Först anges det namn som man vill kalla sin klass. Därefter är det valbart vilka kedjor och butiker som ska ingå, vilka omsättningsklasser som skall ingå samt vilka klasser av säljytor som skall ingå.

Frekvens säljcykel/besök per år är antalet besök som man vill att säljaren ska lägga på butiker i denna klass.
Tid/besök är den tid som varje besök skall ta för denna klass.

Genom att trycka på Spara så sparas all information för klassificeringen.

Tips! Vill du göra en klassificering som enbart är indelad efter omsättningsklasser så väljer du de omsättningsklasser du vill ta med. Kedjor och Säljyta skall du då välja att ta med alla val. Det går inte att ha helt blanka inställningar för Kedja, Säljyta eller omsättningsklass.

Presentation och resultat av klassificeringen

Resultatet av klassificeringen, som exempelvis hur många A-kunder som finns i ett säljdistrikt och hur många timmar säljaren kommer att lägga på besök till A-kunderna presenteras under Säljdistriktrapporten för varje distrikt.

I rapporten för säljdistriktet visas klassificeringen i en egen tabell där följande information ingår:

TabellkolumnBeskrivning
KlassificeringNamnet på klassificeringen
AntalAntal butiker som ingår i klassificeringen.
Detta räknas fram av kriterierna som
användaren definierat.
OmsättningDen totala omsättningen för de butiker
som ingår i klassificeringen för säljdistriktet.
SäljytaDen totala säljytan för de butiker som ingår
i klassificeringen för säljdistriktet.
FrekvensDet totala antalet besök till butiker som ingår
i klassificeringen.
Besökstid/säljcykelDen totala besökstiden till butiker som ingår i
klassificeringen. Det räknas ut av systemet
som antal besök multiplicerat med tid för varje
besök.
Klassificering som en del i Rapporten för ett säljdistrikt

Scenarion

I Delfis distriktverktyg är det möjligt att skapa olika scenarion. Ett vanligt upplägg är att man som ansvarig för en säljkår vill kunna skapa ett nuläge, och några olika upplägg för framtiden. Det är nu möjligt att på ett enkelt sätt skapa med funktionen Scenarion.

Scenarion hittar du högst upp till höger i säljdistriktverktyget:

Skapa nytt scenario

För att skapa ett nytt scenario, tryck på knappen + Nytt/ändra scenario.

Lägg till nytt scenario

I detta läget får du som användare möjlighet att skapa nya scenarion med valfria namn. Det är också möjligt att dra och sortera i vilken ordning dina scenarion ska visas.

Nytt scenario
Vi skapar det nya scenariot Vision 2023
Scenariot tillagt

Avsluta med att trycka på Spara scenarios. Då kommer ditt nya scenario att skapas, och kommer att visas som en egen flik i säljdistriktverktyget.

Scenariot Vision 2023 är nu skapat

Arbeta med scenarion och säljdistrikt

De säljdistrikt du skapar inom ett scenario visas bara för det scenariot. Även klassificeringar som du gör inom ett scenario gäller bara för det aktuella scenariot. Det gör att du som användare helt fritt kan skapa och laborera med nya upplägg utan att ditt befintliga nuläge ändras.

Byt namn eller ändra på scenario

Vill du byta namn, ändra ordning på scenarion eller ta bort ett scenario helt? Tryck på knappen:

Ändra scenario

I detta läget får du som användare möjligheten att göra allt detta:

Ändra scenario

För att byta namn, ställ markören på namnet, exempelvis Vision 2023, och skriv in ett nytt namn. Avsluta genom att trycka på spara scenarios.

För att byta ordning, ta tag i de små prickarna framför namnen och dra upp eller ner.

För att radera ett scenario, tryck på papperskorgen. Då får du frågan om du verkligen vill ta bort scenariot. När man raderar ett scenario raderas även alla säljdistrikt inom det scenariot.

Importera butiker och säljdistrikt från Excelfil

Vi erbjuder stöd i Säljdistriktverktyget att kunna importera butiker och säljdistrikt från excelfil. Här följer en användarinstruktion för att importera butiker:

Tryck på knappen Importera säljdistrikt för att importera från Excel
Välj om det är en fil med butiker du vill importera, eller en fil med enbart geografi
Steg 1 i wizarden – Välj kolumn i din inlästa fil som innehåller DelfiNr eller EDI-Nr
Steg 1 i wizarden – Kolumnen vald, tryck på Nästa för att gå vidare
Steg 2 i wizarden – Matchning gjord, och användaren får välja kolumn i excelfilen med Säljdistriktets namn
Steg 3 i wizarden – Här väljer du hur den geografiska indelningen ska göras. Kommun, Län, Postnummer etc.
Steg 4 i wizarden – Välj vilket scenario du vill importera distrikten till. Nytt eller befintligt.
Steg 5 i wizarden – Förhandsgranskning av importen
Steg 5 i wizarden – Tryck på Skapa distrikt för att påbörja importen
Steg 5 i wizarden – Importen körs och du kan följa dess progress i realtid
Klart! Butikerna och säljdistrikten är importerade och tillgängliga i Delfis kartverktyg.
Updaterades 8 mars, 2022

Var den här artikeln till hjälp för dig?

Relaterade artiklar