Dabas Manual I – Kom igång

Översikt

Inloggad på Mina Sidor kan uppgiftslämnare hantera allt kring sin artikelinformation:

 • Artiklar
 • Mediafiler
 • Varumärken
 • Tillverkare
 • Varucertifikat
 • Bevakningar
 • Newsroom

Från startsidan hittas samtliga direktlänkar till de olika områdena. Dessa finns även tillgängliga från toppnavigationen under Mina Sidor.

Välkommen till Mina Sidor

Tillverkare

Under menyalternativet Tillverkare finns alla tillverkaruppgifter samlade.

Från denna vy går det att söka, lägga till, ta bort och redigera tillverkaruppgifter. När man lägger till en tillverkare öppnas en dialogruta där all information om tillverkaren kan skrivas in. Alla obligatoriska fält är markerade med *.

 • Det är möjligt att redigera befintliga tillverkare genom att trycka på pennan.
 • Det är möjligt att radera en befintlig tillverkare genom att trycka på papperskorgen.
 • Det är möjligt att söka på tillverkare
 • Det är möjligt att skapa nya tillverkare
Tillverkare

Lägg till ny tillverkare

Tryck på knappen + Lägg till tillverkare för att skapa en ny. I dialogrutan som öppnas finns möjlighet att ange tillverkarens namn, organisationsnummer, GLN, tillverkarens logotyp och adresser.

Lägg till tillverkare

Tillverkarens bild kan laddas upp eller väljas från mediaarkivet. Bild kan laddas upp när tillverkaren är skapad.

Lägg till mediafil tillverkare

Varumärken

Under menyalternativet Varumärken finns alla varumärken samlade.

Från denna vy går det att söka, lägga till, ta bort och redigera varumärken. När man lägger till ett varumärke öppnas en dialogruta där all information om varumärket kan skrivas in. Observera att tillverkaruppgifter måste finnas innan ett varumärke kan skapas. Alla varumärken måste kopplas till en Tillverkare.
Alla obligatoriska fält är markerade med *.

 • Det är möjligt att skapa nya varumärken.
 • Det är möjligt att redigera befintliga varumärken genom att trycka på pennan.
 • Det är möjligt att radera ett befintligt varumärke genom att trycka på papperskorgen.

Glöm inte att skapa varumärke innan du skapar din första artikel i Dabas

Mediafiler

Under menyalternativet Mediafiler finns alla era mediafiler samlade.

Här kan ni ladda upp, hantera och publicera produktbilder och dokument. Mediafiler kan kopplas till artiklar och varucertifikat. Mediafiler kan presenteras ut till användare och visas i Dabas Produktblad, Webservice API och publika sökningen på Dabas.

Mediafiler

Det är möjligt att lägga till mediafiler direkt i Dabas samt länka in mediafiler från andra källor med URL. Alla mediafiler som laddas upp i Dabas får kundunika och sökmotorvänliga URLer.

När du kopplar bilder och mediafiler till din artikelinformation visas dessa på Dabas produktblad. Bildlänken följer även med i varucertfikat.

Artiklar

Under menyalternativet Mina artiklar finns alla dina artiklar samlade.

Mina artiklar

Artiklarna i artikellistan visar information om Varumärke, Artikelbenämning, Förpackningsstorlek, GTIN, Tillverkarens artikelnummer, Publicerad/Ej publicerad.

Är listan av artiklar lång finns dessa uppdelade på flera sidor som går att navigera till under listan av artiklar. Det finns även en sökfunktion för att snabbt kunna söka fram en specifik artikel med hjälp av artikelbenämning, GTIN eller artikelnummer.

Listan innehåller även funktioner som att Skicka VCD, Visa Produktblad, Kopiera artikel och Ta bort artikelhierarkier.

För att öppna en artikel för redigering trycker man på artikelbenämningen. Från denna vy är det även möjligt att:

 • Skapa en ny artikel
 • Exportera artikellistan till Excel
 • Radera artiklar
 • Kopiera artiklar

Skapa ny artikel

Här beskriver vi hur man går tillväga för att lägga upp en ny artikel i en enkel artikelhierarki bestående av en basnivå, en mellannivå och en toppnivå.

Ny artikel

Välj + Skapa ny artikel från startsidan.

+ Skapa ny artikel

Välj vilken nivå i artikelhierarkin du vill börja med. I dialogrutan får du tre val. Vi rekommenderar att användaren börjar med basnivå för en helt ny struktur. Tryck på Skapa ny artikel. Basnivå är alltid den minsta nummersatta artikeln. Nu skapar vi den första nivån i artikeln.

Välj vilken nivå att skapa

Vi rekommenderar att skapa en basnivå först

Då visas gränssnittet för att kunna börja skriva in sin artikelinformation för den nya artikeln. Informationsfälten är grupperade under de olika flikarna.
Vi rekommenderar att man går igenom flik för flik och skriver in informationen som är aktuell.

Skapa ny artikel

Längst ned på sidan finns en knapp för att Spara och kontrollera sin artikel.

Tryck på den knappen för att spara din artikel och köra kontroller mot regelverket för artikelinformationsstandarden.

Vissa fält är obligatoriska att ange innan artikeln kan sparas. Dessa fält rödmarkeras och visas i gränssnittet om de inte är ifyllda.

Exempel på kontroller av artikelinformation i Dabas

Obligatoriska fält

Obligatoriska fält markeras med * efter fältnamnet. Dessa fält måste fyllas i för att artikelinformationen ska uppfylla artikelinformationsstandarden. Övriga fält är villkorliga och bör fyllas i om det är tillämpbart för den aktuella artikeln.

Exempel på obligatoriskt fält

Hjälptexter

För varje informationsfält finns det tillhörande hjälptexter där definitioner och hjälp för fältet finns.

Tryck på frågetecknet ? intill fältet så får du hjälp.

Hjälptexter

Artikelstatus

Alla artiklar i Dabas har en artikelstatus. Denna artikelstatus visas högst upp inne på artikel i en statusbalk. Artikelstatusen berättar om artikeln är publicerad eller ej publicerad.

Den berättar även om artikeln har fel eller varningar på den informationen som finns sparad i systemet. Denna statusbalk visas högst upp på sidan för artikelredigering.

Artikelstatus visas högst upp på artikeln

Här är en översikt över de olika statusar en artikel kan befinna sig i:

Publiceringsstatus samt fel och varningar
 • Om hela balken är grön är artikeln publicerad.
 • Om hela balken är grå är artikeln möjlig att publicera.
 • Om hela balken är röd innehåller den fel som måste åtgärdas innan den kan publiceras.

Om en artikel har fel visas det med en röd symbol. Det är så allvarliga fel att artikeln inte kan publiceras. Om artikeln innehåller varningar visas det med en gul triangel. Innehåller artikeln inga fel eller varningar får den en grön tumme. Genom att klicka på Visa problem får man upp en detaljerad lista på vilka fel och varningar artikeln har. Och genom att klicka på Visa problem i Navigera kolumnen dirigeras man direkt om till det fält där bristen finns.

Fel och varningar i artikelstatus
Updaterades 12 april, 2022

Var den här artikeln till hjälp för dig?

Relaterade artiklar