Dabas Manual VI – Varucertifikat VCD

Skicka varucertifikat

Man kan skicka artikelinformation (AI) som varucertifikat (VCD) antingen från artikellistan genom att trycka på Skicka VCD.

Skicka VCD från artikellistan

Det går även att skicka VCD artikelsidan, genom att trycka på knappen uppe till höger: Skicka VCD

Skicka VCD från artikel

När man klickat på länken får man upp vyn för att skicka varucertifikat. Den fungerar som en wizard där man gör val kring vem man vill skicka sitt VCD till, vilken hierarki och vilken åtgärd, och som en sista kontroll innan VCD går iväg får man se eventuella valideringsfel eller mottagarspecifika regler.

Skicka VCD – Välj mottagare

Här väljer man:

 • Mottagare från listan

Om du tidigare skickat VCD på en artikel, så föreslår Dabas för dig att skicka uppdateringar till samtliga mottagare, så att alla dina köpare får ta del av din uppdatering.

Skicka VCD till flera tidigare mottagare

Efter att mottagare valts, gå till nästa steg:

Skicka VCD – Välj artikelhierarki

Här väljer man:

 • Artikelhierarki som ska skickas vårt fall är det toppnivån ”Artikelbenämning Topp” (Man har för det mesta bara ett val. Endast om vald artikel (som ju är en bas) ingår i flera hierarkier måste man fundera på vilken hierarki det är man vill skicka till sin köpare.
Skicka VCD – Välj åtgärd

Här väljer man:

 • Åtgärd för sitt VCD.

När man har gjort sina val trycker man på knappen skicka VCD.

De olika åtgärderna är:

 • Ny artikel – ADD
 • Ändring av artikelinformation – CHANGE BY REFRESH
 • Korrigering av artikelinformation – CORRECT
 • Hierarkisk återkallelse – Korrigering av artikelstruktur – HIERARCHY_LINK_CORRECTION
 • Hierarkisk återkallelse – Radera artikel – PUBLICATION_WITHDRAWAL

Skulle det vara så att artikeln innehåller några fel eller varningar presenteras dessa innan försändelsen görs:

Skicka VCD – Valideringskontroller

Klickar man på raden för valideringsinformationen, kommer man direkt in i artikelredigering där valideringsinformationen presenteras och man får möjlighet att korrigera ev fel och varningar.

Rätta upp artikelns fel och varningar

Vi rättar upp våra varningar och validerar om informationen. Och nu ska vi skapa och skicka vårt varucertifikat.

OBSERVERA! Om man skickar varucertifikat via GS1s validatortjänst Validoo (t ex till Ica, Coop, Axfood och Menigo), så måste man vara registrerad i GS1s valideringsdatabas ”Validoo Item”.
Detta gör man genom att registrera sig på GS1s hemsida www.gs1.se (registreringen hittar du under fliken ”beställning”)

I samband med registreringen bekräftar Ni först avtalsvillkoren med GS1 och väljer sedan DABAS i listan över verifierade system. Observera att det GLN du fyller i Validoo måste vara samma som det i DABAS. Vid frågor avseende själva registreringen kontakta GS1 på telefon 08 – 50 10 10 10 eller support@gs1.se.

Visa skickade VCD

Om man vill lista sina skickade VCD går man till sidan Varucertifikat

Då visas följande sida med en lista över alla skickade VCD i kronologisk ordning:

Lista skickade VCD

Listan med skickade VCD presenteras med uppgifter om Artikelbenämning, GTIN, Mottagare, Beställningsdatum, Publiceringsdatum och Status. Det finns även möjlighet att se detaljer kring försändelsen och ladda hem VCD i XML/PDF format.

Valideringsrapporten visar status för det skickade meddelandet, med tre olika färger:

 • Grönt betyder Godkänt varucertifikat som levererats till mottagaren
 • Gult betyder att varucertifikatet är under behandling.
 • Rött betyder att varucertifikatet innehåller fel som gör att det inte levererats till mottagaren. Är din försändelse röd, måste felen åtgärdas och varucertifikatet sändas om.

Listan är sorteringsbar (klicka på rubriken) och det går också att filtrera på mottagare och datum.

I denna vy är det möjligt att göra en utökad sökning på mottagare eller ett visst datumintervall.

Sökning och filter VCD
Updaterades 12 april, 2022

Var den här artikeln till hjälp för dig?

Relaterade artiklar