1. Home
  2. Dabas för leverantörer och uppgiftslämnare
  3. Dabas Manual / Komma igång
  4. Dabas Manual IV – Lägga upp komplexa förpackningsstrukturer

Dabas Manual IV – Lägga upp komplexa förpackningsstrukturer

Multipack

Producenten sampackar flera artiklar av samma slag, i avsikt att sälja dem till ett lägre pris än samma antal ”lösa” artiklar. Denna är en artikelvariant som skall ha eget artikelnummer på lägsta förpackningsnivå.

Ett exempel på en multipackad artikel är ett multipackemballage innehållande tre förpackningar med konserverad majs.

Multipack

Mixförpackning/Sampack – Flera basförpackningar i en mellanförpackning

Om man vill skapa en mellannivåförpackning som består av ett antal sedan tidigare upplagda basnivåförpackningar går det att göra enligt följande instruktion. Kan t ex röra sig om en sampackad låda som består av olika kaksorter (chokladflarn, havreflarn och drömmar) gör man enligt följande;

1. Skapar en ny mellannivåförpackning.

2. Öppna den första basnivå artikel i detta exempel havreflarn för redigering och tryck på länken redigera artikelhierarki.

3. Sök efter den nya mellannivå artikeln, ange antalet basnivå artiklar som ska ingå i mellannivå artikeln och tryck på +

4. Upprepa steg 2 och 3 för artiklarna chokladflarn och drömmar.

En basförpackning i flera mellan- eller toppförpackningar

Mellanmjölk 1 liter kan t ex förekomma i flera olika mellannivåförpackningar (rullbur, stockholmsback) eller toppnivåförpackningar. En sådan struktur läggs upp enligt följande:

1. Lägg upp en artikelhierarki med basnivå, mellannivå, toppnivå som vanligt.

2. Klicka på + Skapa ny artikel från Översikt.

3. Klicka på Ny toppnivå länken och skapa en ny topp nivå

4. Öppna din basnivåartikel som du skapade i punkt 1 för redigering

5. Klicka på länken Redigera artikelhierarki.

6. Sök efter din toppnivå artikel

7. Ange antalet artiklar basnivåartiklar som ska ingå i toppnivån.

8. Tryck på +

9. Klart

Expopall

På en expopall finns ofta konsumentförpackningar i öppnade ytterförpackningar. I artikelhierarkin ingår konsumentartikeln på basnivån, och expopallen är den beställningsbara samt logistiska artikeln på toppnivån.

Exempel: På en expopall står 42 st förpackningar som innehåller konsumentförpackningar med kattmat.

ArtikelnivåArtikelIngående artikelAntal inneliggande artiklar
ToppnivåExpopallKattmat324
BasnivåKattmat

Observera att de öppnade ytterförpackningarna inte ska anges som artikel på mellannivå eftersom att de inte har samma logistiska egenskaper som oöppnade ytterförpackningar. Om öppnade ytterpackningar anges som om de vore oöppnade kan det leda till problem i handelns varuförsörjning till butik.

Komponenter

Komponenter är olika delar av konsumentartikeln som inte var för sig är avsedda för försäljning. Dessa delar har inget eget GTIN, men ska ändå gå att hantera i artikelinformationen.

Ett exempel på artikelinformation där komponenter passar att användas är Pizzakit. En konsumentartikel som har ingående delar som tomatsås och pizzadeg, med olika egenskaper och näringsdeklarationer. Detta passar att deklarera som komponenter.

Artikel med komponenter

I Dabas skapar du komponenterna under din Basnivå.

Skapa en ny komponent till Basnivån
Updaterades 12 april, 2022

Var den här artikeln till hjälp för dig?

Relaterade artiklar