1. Home
  2. Dabas för leverantörer och uppgiftslämnare
  3. Dabas Manual / Komma igång
  4. Dabas Manual IV – Lägga upp komplexa förpackningsstrukturer

Dabas Manual IV – Lägga upp komplexa förpackningsstrukturer

Multipack

Producenten sampackar flera artiklar av samma slag, i avsikt att sälja dem till ett lägre pris än samma antal ”lösa” artiklar. Denna är en artikelvariant som skall ha eget artikelnummer på lägsta förpackningsnivå.

Ett exempel på en multipackad artikel är ett multipackemballage innehållande tre förpackningar med konserverad majs.

Multipack

Skapa en ny artikel med komplex förpackningsstruktur

Om man vill skapa en helt ny artikel med komplex förpackningsstruktur, väljer man Skapa ny artikel. Då öppnas wizarden för att skapa en ny artikel. I läget där man bestämmer artikelhierarki väljer man Lägg till egen hierarki.

Skapa ny artikel – Välj lägg till egen hierarki

I det steget finns möjlighet att bygga sin artikelhierarki. I exemplet nedan börjar vi med att skapa en toppnivå.

Skapa Toppnivå

Därefter väljer vi lägg till nivå. Vi väljer att lägga till en Mellannivå. När vi lagt till mellannivån skriver vi in dess GTIN och antalet som den ingår med.

Lägg till Mellannivå
Lägg till Mellannivå

Nu har vi en struktur som består av en Topp och en Mellan. Från detta läget kan vi skapa denna artikeln. I nästa stycke visar vi hur vi kan koppla in flera befintliga basnivåer i systemet i denna hierarkin.

Mixförpackning/Sampack – Flera basförpackningar i en mellanförpackning

Om man vill göra en artikelhierarki som består av ett antal sedan tidigare upplagda basnivåförpackningar går det att göra enligt följande instruktion. Kan t ex röra sig om en sampackad låda som består av olika kaksorter. Vi utgår från den hierarkin vi skapade i föregående stycke.

Vår artikelhierarki som ska få ny ingående basnivåer

Tryck på kugghjulen för att komma till Artikelinställningar. Välj lägg till nivå från mellannivån.

Välj befintlig artikel att koppla med
Sök fram Bondkakor och välj Lägg till nivå
Ange antal som Bondkakor ingår med

Upprepa att lägga till flera basnivåer på samma sätt.

Flera basnivåer är tillagda i den komplexa strukturen

Expopall

På en expopall finns ofta konsumentförpackningar i öppnade ytterförpackningar. I artikelhierarkin ingår konsumentartikeln på basnivån, och expopallen är den beställningsbara samt logistiska artikeln på toppnivån.

Exempel: På en expopall står 42 st förpackningar som innehåller konsumentförpackningar med kattmat.

ArtikelnivåArtikelIngående artikelAntal inneliggande artiklar
ToppnivåExpopallKattmat324
BasnivåKattmat

Observera att de öppnade ytterförpackningarna inte ska anges som artikel på mellannivå eftersom att de inte har samma logistiska egenskaper som oöppnade ytterförpackningar. Om öppnade ytterpackningar anges som om de vore oöppnade kan det leda till problem i handelns varuförsörjning till butik.

Komponenter

Komponenter är olika delar av konsumentartikeln som inte var för sig är avsedda för försäljning. Dessa delar har inget eget GTIN, men ska ändå gå att hantera i artikelinformationen.

Ett exempel på artikelinformation där komponenter passar att användas är Pizzakit. En konsumentartikel som har ingående delar som tomatsås och pizzadeg, med olika egenskaper och näringsdeklarationer. Detta passar att deklarera som komponenter.

I Dabas skapar du komponenterna under din Basnivå.

Skapa en ny komponent till Basnivån
Updaterades 27 september, 2023

Var den här artikeln till hjälp för dig?

Relaterade artiklar