Vanliga frågor om ingredienser och ursprung

Hur ska ingredienser anges?
T4088 Ingrediensförteckning finns till för att kunna ange en lista med ingredienser i fritext. Termen används för att ange ingredienserna som de står på förpackningen.
Om informationen avser livsmedel som är avsett att säljas i Sverige ska texten följa Livsmedelsverkets regler för märkning avseende ingredienser.
Allergener ska ingå i ingrediensförteckningen och ska markeras med versaler.
Exempel: MJÖLK.
Ange informationen på svenska.
Är ingrediensförteckning obligatorisk information?
Svar om ingrediensförteckning.
Behöver man ange råvaruursprung i Dabas?
Råvaruursprung är i de flesta fall en frivillig uppgift, men en väldigt efterfrågad sådan. Gäster och inköpare inom såväl såväl det privata som det offentliga vill veta varifrån maten kommer! Enda tillfället då det är tvingande är livsmedel som redan är ursprungsmärkta på förpackningen ”t ex köttbullar från Sverige”, men där den primära ingrediensen har annat ursprung än livsmedlet som helhet (enl förordningen EU 2018/775).
När du publicerar råvaruursprungsinformation i Dabas kommunicerar vi ut det till branschen på Dabas produktblad och Dabas API.
Hur definieras T0168 Tillverkningsland?
Artikelns tillverkningsland är det land där den genomgick den sista väsentliga bearbetningen.
Vad är primär ingrediens?
Från och med 1 april 2020 är det enligt förordningen EU 2018/775 nya regler som gäller för när och hur ursprunget för den primära ingrediensen i ett livsmedel skall anges.

Vad är en primär ingrediens?
Svar; Primär ingrediens är ”en eller flera ingredienser i ett livsmedel som utgör mer än 50 procent av livsmedlet eller som konsumenten vanligtvis förknippar med livsmedlets beteckning och för vilken eller vilka det i de flesta fall krävs en mängdangivelse.” (Källa; artikel 2.2.q i förordning (EU) nr 1169/2011)

Läs mer i Dabas blogg och nyheten Förordningen EU 2018/775 ställer krav om ursprungsmärkning av primäringrediens (dabas.com)
 
Mer finns också att läsa i vägledningen för genomförandeförordning (EU) 2018/775  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_032_R_0001&from=EN
När skall primär ingrediens användas?
När skall primär ingrediens anges?
Svar; Ursprung för primär ingrediens skall anges för livsmedel som redan är ursprungsmärkta men där ”den primära ingrediensen har annat ursprung än livsmedlet som helhet.”

Exempel uttryck som enligt reglerna ska uppfattas som ursprung för produkten

”Tillverkad i Kungälv”
”Knäckebröd från Uppland”
”Från chipsfabriken i Kalmar sedan 2007”
Produktens beteckning innehåller ett geografiskt namn
Platsen för bakning, poppning och fabrik
Illustrationer, symboler, flaggor mm som avser ursprung

Produkter där ingen enskild ingrediens utgör >50% och inte heller förknippas med beteckningen omfattas inte av reglerna (t ex grönsakspaj)
Observera att undantag från förordningen kring primär ingrediens gäller vin och sprit. (Däremot gäller kravet fortfarande för aromatiserade viner och vinprodukter, övriga viner (av frukt, bär, sav mm) och övriga alkoholhaltiga drycker (öl, cider, mjöd, blanddrycker mm).
Är man osäker på när det krävs en uppgift om den primära ingrediensens ursprung, kan man ta stöd i beslutsträdet nedan;


Updaterades 12 april, 2022

Var den här artikeln till hjälp för dig?

Relaterade artiklar