1. Home
 2. Dabas för leverantörer och uppgiftslämnare
 3. Dabas Manual / Komma igång
 4. Dabas Manual II Artikelhantering Basnivå, Mellannivå, Toppnivå

Dabas Manual II Artikelhantering Basnivå, Mellannivå, Toppnivå

Basnivå – Fliken Artikelidentitet

Vi börjar med att registrera uppgifter under första fliken Artikelidentitet:

Fliken artikelidentitet

Under första fliken finns många obligatoriska fält varav flera måste anges innan artikeln kan sparas.

 • Artikelns identitet – GTIN
 • Målmarknadsområde
 • Artikelbenämning
 • Varumärke / Tillverkare

Artikelns identitet är en central identifierare för artikeln och är dess GTIN. Varje artikel ska ha ett unikt GTIN, som ligger till grund för beställningar och statistik. GTIN är internationellt vilket innebär att samma nummer ska användas oavsett vilket land artikeln ska säljas i.

GTIN artikelns identitet

Vi väljer varumärke genom att trycka på pilen i listan under Varumärke/Tillverkare. Som uppgiftslämnare kan du själv administrera och lägga upp nya varumärken och tillverkare. Detta beskrivs närmare under rubrikerna Mina Varumärken och Mina Tillverkare.

Val av varumärke

Flera egenskaper under artikelidentitet kan sättas. Om en artikel är konsumentartikel ska detta kryssas i. Om man anger att artikeln är beställningsbar innebär det också att artikeln är fakturerbar.

Artikelegenskaper

Under fliken Artikelidentitet kan även Kontaktuppgifter anges.
Här är det möjligt att ange kontaktuppgifter till Kundsupport och Konsumentsupport.
Det är möjligt att skapa flera kontaktuppgifter. För att lägga till en kontaktuppgift trycker man på + Lägg till kontakt, fyller i uppgifterna och trycker spara.

Lägg till Kontakt

När kontaktuppgifterna blivit tillagda visas de i tabellen.

Kontaktinformation tillagd
 • Det är möjligt att redigera den uppgift man lagt till genom att trycka på  
 • Det är möjligt att ta bort den uppgift man lagt till genom att trycka på

För att lägga till flera kontaktuppgifter repeterar man proceduren en gång till genom att trycka på
+ Lägg till kontakt.

Marknadsbudskap används för att ange säljande text om artikeln. Fälten går att repetera och skall anges med sekvensnummer. Det finns även ett kort marknadsbudskap.

Marknadsbudskap

I fältet Sökbegrepp E-handel skriver man in de sökord som utöver ingredienstext, benämning etc är riktiga sökord. Skriv in sökorden efter varandra med mellanrum. Sökorden används till Dabas sökmotor och E-handel online.

Sökbegrepp E-handel

Basnivå – Fliken Varustatus

Under fliken varustatus anges allt som rör artikelinformationsdatum, leverans och köp, livscykelslut och säsong.

Fliken varustatus

När man ställer markören i datumfälten visas en kalender där användaren kan välja ett datum. Det är även möjligt att skriva in datumet direkt i textfältet.

Val av datum för artikeln

Första giltighetstidpunkt och Tillgänglighetstidpunkt är obligatoriska uppgifter.

Basnivå – Fliken Produktindelning

Under fliken produktindelning anges Dabas produktgruppsindelning och GPC produktklassificering.

Produktindelning

Dabas produktgruppsindelning används publikt på www.dabas.com för sökning och kategorier där användare utforskar och hittar artiklar till upphandling och inköp. För att lägga till Dabas produktgruppsindelning för en artikel skall först varuområde anges, därefter huvudgrupp, varugrupp och varuundergrupp.

Basnivå – Fliken Ingredienser

Under fliken Ingredienser anges all information om artikelns ingredienser som ingrediensförteckning, alkolholhalt, tillverkningsland, ursprungsdeklaration och tullstatistiskt nummer.

Ingredienser

Ingrediensförteckning är ett obligatoriskt fält. Termen används för att ange ingredienserna som de står på förpackningen. Om informationen avser livsmedel som är avsett att säljas i Sverige ska texten följa Livsmedelsverkets regler för märkning avseende ingredienser. Allergener ska ingå i ingrediensförteckningen och ska markeras med versaler.

Under råvaruursprung finns möjlighet att ange detaljerad information kring råvaruursprung.

Råvaruursprung

Tryck på + Lägg till råvaruursprung för att ange de mest signifikanta ingredienserna i artikel.

Lägg till råvaruursprung

Här finns möjlighet att ange typ av råvara, råvarans andel, var varan är född, uppfödd, slaktad och förädlad. För fisk- och skaldjur är det fångstzon som kan anges. För vegetabiliska varor är det plats för odling som kan anges.

Vi väljer tillverkningsland genom att klicka på pilen i listan. För att välja Thailand som ligger långt ner i lista skriver vi begynnelsen på ordet ”tha” och klicka på ordet. Det går förstås också bra att scrolla i listan för att välja rätt ursprungsland.

Val av tillverkningsland

Basnivå – Fliken Förvaring

Under fliken Förvaring anger vi Konsumentinstruktioner tex förvaringsinstruktioner och återvinningsinstruktioner, förvarningsmiljö för artikeln samt artikelns livslängd.

Fliken förvaring

Basnivå – Fliken Näringsvärden

Under fliken näringsvärden kan Näringsdeklaration och Näringspåstående anges.

Flera näringsdeklaration kan läggas till, exempelvis för både tillagad och ej tillagad artikel.

Fliken näringsvärden

Tryck på + Lägg till näringsdeklaration för att skapa en näringsdeklaration.

Då visas en dialogruta där näringsvärden kan anges. Glöm ej att ange måttprecision för de näringsvärden som anges.

Lägg till näringsdeklaration

Spara och näringsdeklarationen är skapad.

Skapad näringsdeklaration

Flera näringsdeklarationer kan skapas genom att repetera proceduren + Lägg till näringsdeklaration.

Näringspåstående kan också anges. Näringspåståenden regleras av EU-förordning 1169/2011. Näringspåståenden bör anges med samma text som på förpackningen.

Basnivå – Fliken Märkning

Under fliken Märkning anger vi märkningar, påstående, Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier, skatt- och databärare för artikeln.

Fliken märkning/pris

Lägg till märkningar genom att trycka på + Lägg till märkning. För att lägga till flera märkningar, repetera proceduren.

Lägg till märkning

Under fliken märkning finns även möjlighet att ange UHM kriterier för artikeln.

Hållbarhetskriterier från UHM

Basnivå – Fliken Allergener

Under fliken Allergener anges vi allergeninformation och allergenpåstående.

Fliken allergener

Lägg till allergen genom att trycka på + Lägg till Allergen. Då visas dialogrutan där allergen och indikator kan anges. Spara för att lägga till.

Lägg till allergen

Viktigt att tänka på med allergener:

 • Innehåller – Produkten innehåller det angivna allergenet.
 • Kan innehålla – Produkten innehåller inte avsiktligt den angivna allergenen, men på grund av att produktionsmedlen delas med andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla allergenen.
 • Allergener som ingår i receptet skall anges under fliken Ingredienser.
 • Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läsa igenom ingrediensförteckningen på förpackningen, där eventuella allergener skall framgå. Vidstående listning avser överkänslighetsingredienser som produkten ”kan innehålla”, dvs produkten innehåller inte avsiktligt den angivna allergenen, men på grund av att produktionsmedlen delas med andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla allergenen.

Basnivå – Fliken Tillagning

Under fliken Tillagning anger vi information om tillagning, diet och recept.

Fliken tillagning

För att lägga till tillagningsinformation trycker man på knappen + Lägg till Tillagning och servering.

Vi får nu upp inmatningsfält för Tillagning, Temperaturer, Tillagningsanvisning, Serveringsförslag. Vi skriver in våra uppgifter och trycker på knappen Spara. Flera tillagningsmetoder kan anges genom att repetera proceduren. Det även att ange denna information på olika språk.

Lägg till tillagning

Diet läggs till på samma sätt genom att trycka + Lägg till diettyp.

Recept läggs till på samma sätt genom att trycka + Lägg till recept.

Basnivå – Fliken Förpackning

Under fliken Förpackning anges vilken typ av förpackning som avses, till exempel flaska eller låda, samt om förpackningen är returnerbar och eventuell pant som ingår för artikeln.

Fliken förpackning

Tryck på + Lägg till förpackning för att skapa en förpackning.

Förpacknings-/kollityp är obligatoriskt att ange.

Är förpackningsavgift betald anger det att leverantören har betalt avgift för återvinning av förpackningsmaterialet.

Lägg till förpackning

Fyll i förpackningens egenskaper och spara så skapas en förpackning på artikeln. Finns flera förpackningar för en artikel går det att repetera proceduren.

Tips! För att all information ska sparas på hela artikeln, måste även hela artikeln sparas. Gör gärna det efter att du fyllt i information på varje flik.

Basnivå – Fliken Mått/Vikt

Under fliken Mått/vikt anges artikelns vikt, mått, förpackningens innehåll, specificering av innehåll samt staplingsinformation, tryckkänslighet och faktor.

Fliken Mått/Vikt

Vikt anges i gram där inget annat specificeras.

Förpackningens innehåll kan anges i ett antal olika måttenheter. Då måste måttenhet väljas.

Mått är obligatoriska uppgifter. Övriga mått kan anges, men är villkorliga uppgifter.

Basnivå – Fliken Bilder

Här lägger man in den bild som ska presenteras längst upp till höger på produktbladet. Tryck på + Lägg till bild för att lägga till en bild till din artikel. Produktbiler visas på Dabas Produktblad och URL till bilden följer med i VCD.

Lägg till bild

Till bilder kan även sekvens anges. Detta styr i vilken ordning bilderna ska visas på Dabas produktblad.

Bilder laddas med fördel upp i Dabas Mediaarkiv varifrån bilderna kan väljas ut och kopplas till artikeln. Bildformaten PNG eller JPG rekommenderas.

Basnivå – Fliken Övrigt

Under fliken Övrigt anges information som Batterier, Belysning, Farligt gods, Säkerhet, Färg, Faro- och skyddsangivelse.

Fliken Övrigt

Spara och kontrollera

Nu är vi klara med registrering av vår basnivå artikel. Vi väljer att spara och kontrollera artikeln.

Spara och kontrollera

Knappen Spara & Kontrollera sparar den inlagda informationen i Dabas och kontrollerar samtidigt information så att den är giltig och stämmer överens med regelverket kring varucertifikat.

Vi rekommenderar att du som användare trycker på knappen Spara & Kontrollera regelbundet och allting innan du går vidare till nästa nivå för redigering.

Under tiden som artikeln sparas visas följande bild:

Artikeln sparas

När informationen är sparad och validerad finnas valideringsresultatet längst upp på sidan i statusbalken. Där står eventuella felmeddelanden och varningar som måste åtgärdas innan artikeln är redo att publicera.

Fel och varningar finns

När artikelns alla fel och varningar är åtgärdade visas följande status:

Inga fel eller varningar, artikeln är redo att publicera

Då kan även artikeln publiceras genom att trycka på Publicera nu.

Publicerad artikel

I artikelhierarkirutan presenteras nu vår artikel grafiskt.

Artikeln har blivit sparad och visas i artikelhierarkivyn

Om artikeln inte visas med sitt namn i artikelhierarkin har artikeln inte blivit sparad korrekt.

Mellan och Toppnivå

Redigering av artikelinformation sker på samma sätt för Mellan och Toppnivå som för Basnivån. En skillnad är att antalet fält och artikelattribut är färre på toppnivån så det finns färre antal flikar och fält att fylla i som användare. Vi rekommenderar att man går igenom flik för flik och anger den information som är relevant för artikeln.

Mellannivå och Toppnivå redigeras på samma sätt som Basnivå
Updaterades 2 oktober, 2023

Var den här artikeln till hjälp för dig?

Relaterade artiklar