Dabas Manual III Artikelhantering Mellan och Toppnivå

Mellan och Toppnivå

Redigering av artikelinformation sker på samma sätt för Mellan och Toppnivå som för Basnivån. En skillnad är att antalet fält och artikelattribut är färre på toppnivån så det finns färre antal flikar och fält att fylla i som användare. Vi rekommenderar att man går igenom flik för flik och anger den information som är relevant för artikeln.

Lägg till nivå i din artikelhierarki

För att lägga till en ny nivå i en artikelhierarki öppnar man Artikelinställningar. Den hittar man under kugghjulen inne på artikeln.

Artikelinställningar

Artikelinställningar öppnas som ett lager över artikeln. Här kan man redigera artikelhierarki, lägga till nya nivåer eller radera nivåer i hierarkin.

Redigera artikelhierarki

Vi får nu möjlighet att lägga till en nivå eller komponent där vi vill i artikelhierarkin. I exemplet nedan väljer vi att lägga till en nivå på mellan. Då dyker följande val upp: Välj befintlig artikel att koppla in, eller att skapa en ny artikelnivå.

Lägg till artikelnivå

Om vi väljer att välja en befintlig artikel så dyker möjligheten upp att söka på GTIN eller artikelbenämning. Välj den artikel som du vill koppla in.

Sök och lägg till ett befintligt GTIN i artikelhierarkin

Om det är en helt ny artikel kan du skapa den härifrån.

Skapa ny artikelnivå

Ta bort nivå i din artikelhierarki

För att ta bort en nivå i din artikelhierarki trycker man på den röd ikonen till höger. Då försvinner nivån från din artikelhierarki.

Avsluta genom att trycka på Spara artikelinställningar.

Spara artikelinställningar

Administrera kopplingar

Den grafiska presentationen av artikelhierarkin

Följande vy visar en hierarki där basnivåartikeln Blue fruit Tea Classic ingår i mellannivåartikeln Blue fruit Tea Classic med 6 stycken artiklar. Mellannivåartikeln Blue Fruit Tea Classic ingår med 162 stycken i toppnivåartikeln Blue Fruit Tea Classi.

Att en artikel ingår i en annan kan man se på att den är placerad under den överliggande artikeln och längre till höger i en hierarki.

Artikelhierarki

Ändra antal ingående förpackningar

Om man vill ändra antalet ingående artiklar i en befintlig artikelhierarki klickar man på ikonen för att Redigera artikelhierarki:

Administrera kopplingar
Administrera kopplingar hittas upptill i högra hörnet av artikelhierarki

Vi får upp en vy där vi kan administrera artikelns kopplingar. Vi vill i exemplet ändra antalet basnivåartiklar som ingår i mellannivån från 6 till 10.

Redigera artikelhierarki – Ändra antalet 6 till 10

Ändra antalet och tryck på ikonen disketten för att spara.

Redigera artikelhierarki – Ändra antalet 6 till 10

Efter att antalet justera tryck på Stäng. Då kommer artikelhierarkin att uppdateras till det nya antalet.

Ändrat antal

Artiklar som ingår i samma artikelhierarki men saknar koppling

En bas-, mellan- och toppnivå som ingår i samma artikelhierarki men sakar inbördeskoppling presenteras så här.

En artikelhierarki utan inbördeskoppling

Detta kan ha orsakats av att man har:

  • Glömt att koppla artiklarna eller glömt att ange antal ingående artiklar. Detta åtgärdas lätt genom att man klickar på länken redigera artikelhierarki och koppla ihop artiklarna.
  • Kopplat loss basnivåartikeln från mellannivåartikeln

I denna vy saknar basnivån koppling till resten av artikelhierarkin:

Artikelhierarki med okopplad Basnivå

Även här kan detta ha orsakats av att man har

  • Glömt att koppla basnivåartikeln Blue Fruit Tea Classic till mellannivåartikeln eller glömt att ange antal ingående artiklar. Detta åtgärdas lätt genom att man klickar på länken redigera artikelhierarki kopplar ihop artiklarna.
  • Kopplat loss basnivåartikeln från Mellannivåartikeln.

Lägg till artikel till befintlig artikelhierarki

Man kopplar alltid artiklar uppåt i artikelhierarkin.

  • En basnivåartikel kopplas till en mellannivå eller toppnivå
  • En mellannivåartikel koppas till en mellannivå eller en toppnivå

Vi vill inkludera basnivåartikeln ”Apelsin Te” i samma artikelhierarki som basnivåartikeln ”Grönt Te Mandarin Apelsin, pyramid” förekommer i.

  • Vi letar upp vår artikel via artikellistan eller sökfunktionen
  • Vi öppnar artikeln för redigering
  • Vi klickar på länken redigera artikelhierarki.
Basnivå

Vi skriver in ett sökord, i exemplet Pest, kryddpasta. En träfflista med artiklar presenteras. Vi väljer att koppla basnivån ”Apelsin Te” till mellannivåartikeln ” Grönt Te Mandarin Apelsin, pyramid”. Kopplingen sker alltid med utgångspunkt från den lägre nivån.

Vi skriver i antalet basnivåartiklar som ska ingå i mellannivåartikeln och trycker på plusikonen.

Presentationen av artikelhierarkin uppdateras.

Koppla in nivåer

Då blir basnivå Apelsin Te inkopplad till den andra hierarkin.

Nu är Basnivån tillagd till hierarkin

Välja rätt artikel när man kopplar

När man kopplar artiklar är det viktigt att välja rätt artikel. Man kopplar alltid från en lägre nivå uppåt i hierarkin.

Att skapa artiklar inom hierarkin resp. skapa en helt ny artikel hierarki

Så länge som man är inne i en artikelsida och skapar nya artiklar i olika nivåer hamnar artiklarna alltid i samma artikelhierarki. För att lägga till en artikelnivå i sin hierarki trycker man på + Ny artikelnivå

Skapa ny artikelnivå

Om man däremot vill skapa en ny artikelhierarki klickar man på ny artikel. Det går att göra från startsidan.

Skapa ny artikel

Koppla loss artikelnivåer

Det finns ett sätt att sära på ihopkopplade artikelnivåer: koppla loss.

Koppla loss

Koppla loss (Magneten) : Bryter hela strukturen från den du står på. Ex: Står man på mellan och väljer koppla loss, så ska mellan och bas hänga ihop och vara oförändrade. Toppen skiljas från hierarkin, och får en ny egen hierarki.

Updaterades 26 september, 2023

Var den här artikeln till hjälp för dig?

Relaterade artiklar