Dabas Manual III Artikelhantering Mellan och Toppnivå

Ny mellannivå

Klicka på  + Ny artikelnivå. Då öppnas en dialogruta som låter dig skapa en ny artikelnivå.

Ny artikelnivå

Vi får nu möjlighet att koppla vår mellannivå artikel till vår basnivå artikel (Dabas föreslår automatiskt den basnivå vi precis skapat). Vi anger också det antal av basnivåartikeln som ingår i denna mellannivå artikel.

Ny artikelnivå

När mellannivån har skapats, fyll i information om artikeln i på samma sätt som på Basnivån, flik för flik. Värt att notera är att det finns en flik på Mellannivån som heter Exponering. Den förklarar vi vad den innebär i nästa avsnitt.

Flikar Mellannivå

Artikelinformationen för mellannivån anges på samma sätt som på basnivån. Vi rekommenderar att man går igenom flik för flik och anger den information som är relevant för artikeln.

Fliken Mellannivå – Exponering

Under fliken exponering anges packmönster för mellannivåförpackningen, samt tryckkänslighet, dvs. hur många mellannivåförpackningen som kan ställas på varandra utan att de nedersta artiklarna skadas.

Fliken Exponering

Spara och kontrollera

Efter att artikelinformationen är tillagd i samtliga flikar kan nu den nya mellannivån sparas och kontrolleras. Det görs på samma sätt som för Basnivån.

Knappen Spara & kontrollera

Knappen Spara & Kontrollera sparar den inlagda informationen i Dabas och kontrollerar samtidigt information så att den är giltig och stämmer överens med regelverket kring varucertifikat.

Vi rekommenderar att du som användare trycker på knappen Spara & Kontrollera regelbundet och allting innan du går vidare till nästa nivå för redigering.

När informationen är sparad och validerad finnas valideringsresultatet längst upp på sidan i statusbalken. Där står eventuella felmeddelanden och varningar som måste åtgärdas innan artikeln är redo att publicera.

I artikelhierarki rutan presenteras nu vår artikel på mellannivå grafiskt tillsammans med artikel på basnivå.

Mellannivå tillagd i hierarkin

Vi kan nu välja att fortsätta att registrera en artikel på mellannivå eller toppnivå beroende på hur vår artikel är förpackad. Vi kommer nu att visa hur en artikel på toppnivå skapas.

Ny toppnivå

Klicka på  + Ny artikelnivå. Då öppnas en dialogruta som låter dig skapa en ny artikelnivå.

Ny toppnivå

Koppla artiklar

Vi får nu möjlighet att koppla vår toppnivå artikel till vår mellannivåartikel (Dabas föreslår automatiskt den mellannivå vi precis skapat). Vi anger också det antal av mellannivåartikeln som ingår i denna toppnivå artikel.

Flikar Toppnivå

Artikelinformationen för toppnivån anges på samma sätt som på bas- och mellannivån. Vi rekommenderar att man går igenom flik för flik och anger den information som är relevant för artikeln.

Nu är vi klara med registrering av vår toppnivå artikel. Vi väljer att spara och kontrollera artikeln.

Vi rekommenderar att man sparar och kontrollerar sin artikelinformation när man är klar med en hel nivå och innan man byter till nästa nivå.

Längst ner på sidan visas resultatet av kontrollen och valideringen. Vi kommer att gå igenom valideringen mer i kapitel Valideringsinformation.

I artikelhierarki rutan presenteras nu vår toppnivåartikel grafiskt tillsammans med de andra nivåerna.

Färdigkopplad artikelhierarki

Administrera kopplingar

Den grafiska presentationen av artikelhierarkin

Följande vy visar en hierarki där basnivåartikeln Blue fruit Tea Classic ingår i mellannivåartikeln Blue fruit Tea Classic med 6 stycken artiklar. Mellannivåartikeln Blue Fruit Tea Classic ingår med 162 stycken i toppnivåartikeln Blue Fruit Tea Classi.

Att en artikel ingår i en annan kan man se på att den är placerad under den överliggande artikeln och längre till höger i en hierarki.

Artikelhierarki

Ändra antal ingående förpackningar

Om man vill ändra antalet ingående artiklar i en befintlig artikelhierarki klickar man på ikonen för att Redigera artikelhierarki:

Administrera kopplingar
Administrera kopplingar hittas upptill i högra hörnet av artikelhierarki

Vi får upp en vy där vi kan administrera artikelns kopplingar. Vi vill i exemplet ändra antalet basnivåartiklar som ingår i mellannivån från 6 till 10.

Redigera artikelhierarki – Ändra antalet 6 till 10

Ändra antalet och tryck på ikonen disketten för att spara.

Redigera artikelhierarki – Ändra antalet 6 till 10

Efter att antalet justera tryck på Stäng. Då kommer artikelhierarkin att uppdateras till det nya antalet.

Ändrat antal

Artiklar som ingår i samma artikelhierarki men saknar koppling

En bas-, mellan- och toppnivå som ingår i samma artikelhierarki men sakar inbördeskoppling presenteras så här.

En artikelhierarki utan inbördeskoppling

Detta kan ha orsakats av att man har:

  • Glömt att koppla artiklarna eller glömt att ange antal ingående artiklar. Detta åtgärdas lätt genom att man klickar på länken redigera artikelhierarki och koppla ihop artiklarna.
  • Kopplat loss basnivåartikeln från mellannivåartikeln

I denna vy saknar basnivån koppling till resten av artikelhierarkin:

Artikelhierarki med okopplad Basnivå

Även här kan detta ha orsakats av att man har

  • Glömt att koppla basnivåartikeln Blue Fruit Tea Classic till mellannivåartikeln eller glömt att ange antal ingående artiklar. Detta åtgärdas lätt genom att man klickar på länken redigera artikelhierarki kopplar ihop artiklarna.
  • Kopplat loss basnivåartikeln från Mellannivåartikeln.

Lägg till artikel till befintlig artikelhierarki

Man kopplar alltid artiklar uppåt i artikelhierarkin.

  • En basnivåartikel kopplas till en mellannivå eller toppnivå
  • En mellannivåartikel koppas till en mellannivå eller en toppnivå

Vi vill inkludera basnivåartikeln ”Apelsin Te” i samma artikelhierarki som basnivåartikeln ”Grönt Te Mandarin Apelsin, pyramid” förekommer i.

  • Vi letar upp vår artikel via artikellistan eller sökfunktionen
  • Vi öppnar artikeln för redigering
  • Vi klickar på länken redigera artikelhierarki.
Basnivå

Vi skriver in ett sökord, i exemplet Pest, kryddpasta. En träfflista med artiklar presenteras. Vi väljer att koppla basnivån ”Apelsin Te” till mellannivåartikeln ” Grönt Te Mandarin Apelsin, pyramid”. Kopplingen sker alltid med utgångspunkt från den lägre nivån.

Vi skriver i antalet basnivåartiklar som ska ingå i mellannivåartikeln och trycker på plusikonen.

Presentationen av artikelhierarkin uppdateras.

Koppla in nivåer

Då blir basnivå Apelsin Te inkopplad till den andra hierarkin.

Nu är Basnivån tillagd till hierarkin

Välja rätt artikel när man kopplar

När man kopplar artiklar är det viktigt att välja rätt artikel. Man kopplar alltid från en lägre nivå uppåt i hierarkin.

Att skapa artiklar inom hierarkin resp. skapa en helt ny artikel hierarki

Så länge som man är inne i en artikelsida och skapar nya artiklar i olika nivåer hamnar artiklarna alltid i samma artikelhierarki. För att lägga till en artikelnivå i sin hierarki trycker man på + Ny artikelnivå

Skapa ny artikelnivå

Om man däremot vill skapa en ny artikelhierarki klickar man på ny artikel. Det går att göra från startsidan.

Skapa ny artikel

Koppla loss artikelnivåer

Det finns ett sätt att sära på ihopkopplade artikelnivåer: koppla loss.

Koppla loss

Koppla loss (Magneten) : Bryter hela strukturen från den du står på. Ex: Står man på mellan och väljer koppla loss, så ska mellan och bas hänga ihop och vara oförändrade. Toppen skiljas från hierarkin, och får en ny egen hierarki.

Updaterades 29 april, 2022

Var den här artikeln till hjälp för dig?

Relaterade artiklar