Vanliga frågor om varucertifikat

Här är några av våra vanligaste frågor om varucertifikat.

Vad är ett VCD, varucertifikat?
Digital artikelinformation som byts ut mellan säljare och köpare. Med Delfis tjänst Dabas kan du hantera samtliga VCD, varucertifikat, på den svenska marknaden, både till Retail och Foodservice. Du kan även skicka Varucertifikat till hela Norden och mottagare i både Finland och Danmark.
Hur gör jag för att skicka ett varucertifikat till min köpare?
Börja med att lägga in din artikelinformation i Dabas och skapa din artikel.
I Dabas kvalitetssäkrar och kontrollerar du så att din information är komplett och uppfyller regelverket för artikelinformation. Därefter kan du skicka varucertifikatet till din köpare. Alla anslutna köpare i Sverige finns upplagda och valbara i mottagarlistan i Dabas. Säkerställ att just din köpare lagt upp prenumeration på produkter från dig och ditt GLN innan du skickar ditt varucertifikat.
Vad betyder åtgärd för VCD?
Åtgärd beskriver vad det är för typ av meddelande du vill skicka till din köpare; Ny artikel, ändrad, korrigerad eller borttagen artikel.
Hur skickar jag ett nytt VCD till en köpare?
Välj åtgärd Ny artikel när du skickar ditt varucertifikat.
Om du har hittat fel i din artikelinformation kan du välja åtgärd ändring eller korrigering för att rätta till felet.
Hur raderar jag VCD från mina köpare och Validoo?
Välj åtgärd Hierarkisk återkallelse – radera artikel (publication withdrawal) när du skickar ditt varucertifikat.
Denna används vid en produkts livscykelslut, dvs artikelinformationen i sin helhet skall raderas och produkten finns inte längre att tillgå. Denna informations behöver man skicka till alla mottagare som har tillgång till hierarkin. Det är först när alla mottagare tagit emot informationen som informationen helt kommer plockas bort i Validoo. Det finns alltså inget stöd i Validoo som gör att man kan skicka bara till mottagare ”GS1 Sweden AB” och därigenom informera alla, utan det är ett meddelande till var och en av era mottagare.
Hur tar jag bort artiklar från Validoo som jag redan raderat från Dabas?
Gå till sidan Hjälp & Support
Scrolla ner till Radera artikel i Validoo
Ange GTIN på hierarkins högsta nivå
Klicka i alla mottagare som fått VCDt skickat till sig  någon gång.
Välj åtgärd ”Hierarkisk återkallelse – Radera artikel”
När alla mottagare tagit emot informationen kommer artikeln plockas bort ur Validoo.
Du kommer inte se detta meddelande under Skickade VCD i Dabas, enda sättet att se att det fungerat är att artikeln plockats bort ur Validoo.
Min sändning av varucertifikat är fortfarande gul?
En gul markering innebär normalt att Validoo mottagit varucertifikatet och håller på att behandla det (se meddelande under ”detaljer” som säger xxxx). Ibland kan det ta tid innan Validoo återkopplar, men normalt skall det inte ta mer än några minuter och max 20-30 min.
Om du skickar VCD med åtgärd Hierarkisk återkallelse får man bara gul kvittens, inget mer. Slutkontroll om VCD är borttaget helt i Validoo måste göras i den tjänsten.
Jag har fått meddelande om att mottagaren som jag skickat VCD till inte prenumererar på min artikelinformation. Vad gör jag nu?
Kontakta din mottagare/köpare och be dem lägga upp en prenumeration på ditt företagas GLN i Validoo.
Hur ber jag mina mottagare att skapa prenumerationer?
En mottagare som ska ta emot ett VCD måste aktivt skapa skapa prenumerationer i Validoo. Prenumerationen görs antingen för en leverantörs hela sortiment eller delar av en leverantörs sortiment. Kontakta därför dina mottagare när ditt leverantörsavtal med Validoo är klart. Om mottagaren inte har skapat prenumerationer kommer Validoo inte att skicka vidare informationen även om du har skickat information till just den mottagaren.
Varför får jag inte igenom mitt VCD till Martin&Servera?
Martin & Servera har några obligatoriska fält som inte genererar varningar då de är Kund-specifika. Följande fält behöver anges:
Högsta temperatur, värde T3796 och Lägsta temperatur, värde T3797 som ligger under Flik Förvaring, Temperatur.
Fyll i uppgifterna, spara och skicka om ditt VCD.
Vad betyder felmeddelandet Artikelinformationen är ändrad sedan senaste sparade versionen utan att Senaste ändringstidpunkt (T4008) är ändrad?
Detta felmeddelande kan du få om du skickat din artikelinformation/VCD till flera mottagare i Validoo som alla har olika TPD (mottagarspecifika attribut), och sen bara skickat uppdateringar till vissa av dina mottagare. När du gör justeringar i din artikelinformation rekommenderas att man skickar om sin artikelinformation till samtliga mottagare.
För att lösa problemet rekommenderar vi att spara om hela din artikel och skicka om din artikelinformation till dina samtliga mottagare.
Hur skickar man ett VCD när man gjort en förändring av GTIN eller andra strukturförändringar i artikelhierarkin?
Börja med att skicka VCD med status Hierarkisk återkallelse – Korrigering av artikelstruktur (iom detta flaggar du för att förändringar på hierarkin kommer) med din ursprungliga struktur till alla dina mottagare.
Därefter ska du skicka in ett nytt VCD, med den nya strukturen och GTIN förändringen med åtgärd Ny, till dina köpare. För att indikera att det är en ny version av din artikel kan du sätta morgondagens datum på ”Dokumentets giltighetstidpunkt” T3806.
Hur rättar jag felet: Förpackningsvikt värde (T0190) saknas. Termen används när Förpacknings-/kollityp kod (T0137) = PX och Pant för returnerbar förpackning kod (T0148) saknas.
För att rätta upp varningen fyller man antingen bara i ”T0190 Artikelns förpackningsvikt värde” (Flik Förpackning


eller så fyller man i ”T0148 Pant för returnerbar förpackning” (flik Förpackning) + ”T0277 Är förpackningen returnerbar” (flik Märkning)


Hur rättar jag felet: Typ av databärare kod (T4310) saknas för denna artikel. Du kan inte tillhandahålla ett Artikelns identitet, GTIN (T0154) utan att även ange en Typ av databärare kod (T4310).
Man kan inte ha ett GTIN utan att även fylla i fält Typ av databärare kod T4310 (flik Märkning).
Min sändning av varucertifikat är röd?
Om ditt VCD har röd markeringen, så kan det bero på att din kund (t ex Ica) inte har någon prenumeration på artikeln. Kontakta då din kund och be dem öppna upp för att ta emot artikelinformationen. Det kan också bero på att du har ett annat system valt som systemleverantör i Validoo. Säkerställ att du har Dabas valt som systemleverantör i Validoo. Och slutligen kan det bero på att ditt VCD har fel i artikelinformationen och att VCD stoppas i valideringsregler. Gå in på detaljer och läs felmeddelandet för just ditt VCD.
Updaterades 10 januari, 2023

Var den här artikeln till hjälp för dig?

Relaterade artiklar