Vanliga frågor om märkning och datum

Vad är skillnaden mellan UPC och EAN?
En UPC är en 12-siffrig streckkod som används i Nordamerika för att identifiera de flesta produkter. Resten av världen använder 13-siffriga EAN-streckkoder för att identifiera produkter. Båda typerna av streckkoder är dock en del av GS1:s internationella standarder, så båda accepteras globalt.
Vad innebär märkningen ”fri-från”?
Att märka livsmedel med uppgift om att de är ”fria från” ett eller flera allergen är frivilligt för företag, men om de gör det så måste vissa krav uppfyllas. Bland annat ska uppgiften vara relevant för livsmedlet och livsmedlet vara säkert för den som inte tål det som livsmedlet uppges vara fritt från. För livsmedel märkta ”glutenfri”, ”mycket låg glutenhalt”, ”laktosfri” och ”laktosreducerad/låglaktos” finns det särskilda gränsvärden.
Vilka är de obligatoriska märkningskraven för olika livsmedel?
De obligatoriska märkningskraven för livsmedel finns samlade i en EU-databas Food som kallas FLIS (FoodLabelling Information System (europa.eu)). Här kan man ta reda på vilka uppgifter olika livsmedel och livsmedelsgrupper ska vara märkta med när de säljs inom EU och i Sverige.
Vilka tecken är godkända i T3362 Format för datummärkning?
Format för datummärkning (T3362) får inte innehålla tecknet ’å’ eller “Å”. Tillåtna tecken är ’y’, ’m’, ’d’ och mellanslag, bindestreck och eventuella andra skiljetecken så som punkt etc.
Vilket datum skall anges på T3806 Dokumentets giltighetstidpunkt?
T3806 Dokumentets giltighetstidpunkt är alltid dagens datum, det kan aldrig vara ett datum längre fram i tiden.
Vad är det som gäller kring datum?
Endast två datumfält är obligatoriska enligt artikelstandarden – T3806 Dokumentets giltighetstidpunkt och T4727 Tillgänglighetstidpunkt
Vill man lägga in T3742 Första leveranstidpunkt är det viktigt att tänka på att denna ska vara senare i tiden än T4727 Tillgänglighetstidpunkt.
Updaterades 12 april, 2022

Var den här artikeln till hjälp för dig?

Relaterade artiklar