Vanliga frågor om artikelnummer, GTIN och EAN

Några av de vanligaste frågorna kring artikelnummer, GTIN, GLN och EAN.

Vad är ett GTIN?
GTIN (Global Trade Item Number) används för att identifiera produkter som säljs i butik eller online. Med ett GTIN får varje produkt en unik identitet vilket underlättar hanteringen av produkten i hela värdekedjan, från transport till försäljning. GTIN är samma nummer som du ser under en streckkod och du skapar numret med hjälp av ditt företagsprefix.
Hur verifierar jag ett giltigt GTIN?
Vad är ett GLN?
Ett GLN – förkortning av begreppet Global Location Number – utgör en sifferkod som identifierar en verksamhet. Ett GLN kan bland annat identifiera ett företag, en organisation, en fakturaadress eller en leveransplats.
Vad är EAN?
EAN är det som i dagligt tal kallas streckkod och består av ett antal lodräta streck som kan avläsas med en streckkodsläsare. Siffrorna under streckkoden är en nummerkod som kallas GTIN (Global Trade Item Number) och det är med detta nummer man skapar streckkoden. Den vanligaste typen består av 13 siffror och kallas EAN-13. På framförallt mindre förpackningar används ibland den kortare EAN-8 som består av 8 siffror. Andra vanliga koder är GS1-128 och ITF-14.
När måste jag byta GTIN på min artikel och när kan jag behålla GTIN?
Du ska byta GTIN vid ändring av:
– varumärke
– förpackningens mått
– innehållets volym eller vikt
– jämförmängd
– inneliggande artiklar (antal eller sort)
– artikelns sammansättning (som kan ha betydelse för konsumenten). Exempel: En artikels sammansättning ändras från glutenfri till att innehålla gluten. Ändringen påverkar konsumenter som är glutenintolerant

Du behöver inte byta GTIN vid
– ny design på förpackningen
– kampanjer där material, som till exempel tävlingsinformation, bipackas eller trycks på förpackningen, under förutsättning att volym, vikt eller pris inte ändras
– ny leverantör som marknadsför befintligt varulager
– ändrad artikel status från ej beställningsbar till beställningsbar.
Vad betyder felmeddelandet Artikelinformationen är ändrad sedan senaste sparade versionen utan att Senaste ändringstidpunkt (T4008) är ändrad?
Detta felmeddelande kan du få om du skickat din artikelinformation/VCD till flera mottagare i Validoo som alla har olika TPD (mottagarspecifika attribut), och sen bara skickat uppdateringar till vissa av dina mottagare. När du gör justeringar i din artikelinformation rekommenderas att man skickar om sin artikelinformation till samtliga mottagare.
För att lösa problemet rekommenderar vi att spara om hela din artikel och skicka om din artikelinformation till dina samtliga mottagare.
Hur skapar jag ett nytt GTIN?
Varje förpackningsnivå måste ha ett GTIN. I de fall man saknar ett GTIN på mellan- och toppnivån, kan man använda befintlig GTIN på basnivån för att skapa GTIN till överliggande nivåer. Detta gör man genom att;
1. Ta basens 13-ställiga kod och lägg till en siffra framför t ex en 3:a framför din mellannivå och en 4:a framför toppnivån (OBS! Undvik en 2:a då detta används för viktvaror).
2. Du har då en 14-ställig kod, från vilken du tar bort den sista siffran som är en kontrollsiffra
3. Dessa 13 siffror lägger du sedan in i GS1s räknesnurra för att beräkna ny kontrollsiffra. Denna hittar du på http://www.gs1.se/sv/Support/Berakna-kontrollsiffra/ (OBS! Dina 13 siffror lägger du i rutan för ”GTIN 14” och klickar på ”beräkna” ny kontrollsiffra)
4. Med den nya kontrollsiffran har du ett fungerande GTIN att använda
Updaterades 23 augusti, 2023

Var den här artikeln till hjälp för dig?

Relaterade artiklar