1. Home
  2. Dabas för leverantörer och uppgiftslämnare
  3. Vanliga frågor om artikelnummer, GTIN och EAN

Vanliga frågor om artikelnummer, GTIN och EAN

Några av de vanligaste frågorna kring artikelnummer, GTIN, GLN och EAN.

Vad är ett GTIN?
GTIN (Global Trade Item Number) används för att identifiera produkter som säljs i butik eller online. Med ett GTIN får varje produkt en unik identitet vilket underlättar hanteringen av produkten i hela värdekedjan, från transport till försäljning. GTIN är samma nummer som du ser under en streckkod och du skapar numret med hjälp av ditt företagsprefix.
Hur verifierar jag ett giltigt GTIN?
Vad är ett GLN?
Ett GLN – förkortning av begreppet Global Location Number – utgör en sifferkod som identifierar en verksamhet. Ett GLN kan bland annat identifiera ett företag, en organisation, en fakturaadress eller en leveransplats.
Vad är EAN?
EAN är det som i dagligt tal kallas streckkod och består av ett antal lodräta streck som kan avläsas med en streckkodsläsare. Siffrorna under streckkoden är en nummerkod som kallas GTIN (Global Trade Item Number) och det är med detta nummer man skapar streckkoden. Den vanligaste typen består av 13 siffror och kallas EAN-13. På framförallt mindre förpackningar används ibland den kortare EAN-8 som består av 8 siffror. Andra vanliga koder är GS1-128 och ITF-14.
När måste jag byta GTIN på min artikel?
Du ska byta GTIN vid ändring av:
varumärke
förpackningens mått
innehållets volym eller vikt
jämförmängd
inneliggande artiklar (antal eller sort)
artikelns sammansättning (som kan ha betydelse för konsumenten). Exempel: En artikels sammansättning ändras från glutenfri till att innehålla gluten. Ändringen påverkar konsumenter som är glutenintolerant
Vad betyder felmeddelandet Artikelinformationen är ändrad sedan senaste sparade versionen utan att Senaste ändringstidpunkt (T4008) är ändrad?
Detta felmeddelande kan du få om du skickat din artikelinformation/VCD till flera mottagare i Validoo som alla har olika TPD (mottagarspecifika attribut), och sen bara skickat uppdateringar till vissa av dina mottagare. När du gör justeringar i din artikelinformation rekommenderas att man skickar om sin artikelinformation till samtliga mottagare.
För att lösa problemet rekommenderar vi att spara om hela din artikel och skicka om din artikelinformation till dina samtliga mottagare.
Updaterades 18 juni, 2021

Var den här artikeln till hjälp för dig?

Relaterade artiklar