Vanliga frågor om mått och vikt

När behöver jag viktvarunummer?
Viktvarunummer används för varor som har varierande vikt och ska passera en utgångskassa, till exempel varor som säljs efter kilopris. Varje vara ska numreras individuellt med ett viktvarunummer och märkas med databäraren EAN-13. Priset räknas ut med hjälp av artikelns kilopris och förpackningens vikt.
Ett viktvarunummer är nationellt, vilket innebär att ett svenskt viktvarunummer endast kan användas i Sverige. Om du ska sälja artiklar med varierande vikt i ett annat land måste du kontakta GS1-organisationen i det land där du ska sälja artiklarna. De kan ge dig ett viktvarunummer som gäller i det aktuella landet.
Hur skapar jag mina viktvarunummer?
Viktvarunumret är ett 13-siffrigt nummer som du skapar med hjälp av GS1 Viktvaruprefix, ett löpnummer, priset i kronor eller vikten i kilogram samt en kontrollsiffra. Använd sedan databäraren EAN-13 för att märka dina produkter med varierande vikt.
GS1 Viktvaruprefix består av 5-6 siffror, beroende på hur många artiklar ditt företag har i sortimentet. Viktvaruprefixet börjar alltid med 2X, och du sätter X till 0, 1, 2, 3, 4 eller 5 beroende på om du märker med vikt eller pris:
0 = Pris i kronor med två decimaler (t ex 12,34 kr)
1 = Pris i kronor med en decimal (t ex 123,4 kr)
2 = Pris i kronor, heltal (t ex 1234 kr)
3 = Vikt i kilo med tre decimaler (t ex 1,234 kg)
4 = Vikt i kilo med två decimaler (t ex 12,34 kg)
5 = Vikt i kilo med en decimal (t ex 123,4 kg)
Efter viktvaruprefixet följer ett löpnummer som består av 2-3 siffror. Det ger möjlighet till att numrera från 100 upp till 1 000 artiklar. För ett viktvaruprefix med 6 siffror innebär löpnumrering att den första artikeln får nummer ”… 01”, den andra artikeln ”…02” och så vidare.
Efter löpnumret följer priset i kronor eller vikten i kilogram, men då detta naturligtvis varierar, så anger man detta i Dabas med fyra nollor och därefter beräknar man en kontrollsiffra.
Hur anger jag varierande vikt på min minsta enhet t ex en fiskfilé eller en pannbiff?
I Dabas kan du beskriva din minsta enhet t ex pannbiffarna, pannkakorna eller fiskfiléerna både antalsmässigt (minsta antal enheter i förpackningen resp maximal antal enheter i förpackning) och viktmässigt. Dessa uppgifter används i köken för att kunna beräkna antalet portioner man kan servera och portionsstorlek. När det gäller viktuppgiften, så anger du i Dabas vad t ex en pannbiff eller en fiskfilé väger och i de fall vikten kan variera så anger du genomsnittsvikten samt kryssar i rutan ”ca vikt/volym”. Ex mina fiskfiléer väger mellan 100-120 gram, då anger du i Dabas 110 gram och klickar i ”ca vikt/volym”. Vill du även specificera spannet, dvs från 100-120 gram i det här exemplet, så får du göra det under fältet ”T3746 Marknadsbudskap”.
Updaterades 4 juni, 2021

Var den här artikeln till hjälp för dig?

Relaterade artiklar