Vanliga frågor om mått och vikt

När behöver jag viktvarunummer?
Viktvarunummer används för varor som har varierande vikt och ska passera en utgångskassa, till exempel varor som säljs efter kilopris. Varje vara ska numreras individuellt med ett viktvarunummer och märkas med databäraren EAN-13. Priset räknas ut med hjälp av artikelns kilopris och förpackningens vikt.
Ett viktvarunummer är nationellt, vilket innebär att ett svenskt viktvarunummer endast kan användas i Sverige. Om du ska sälja artiklar med varierande vikt i ett annat land måste du kontakta GS1-organisationen i det land där du ska sälja artiklarna. De kan ge dig ett viktvarunummer som gäller i det aktuella landet.
Hur skapar jag mina viktvarunummer?
Viktvarunumret är ett 13-siffrigt nummer som du skapar med hjälp av GS1 Viktvaruprefix, ett löpnummer, priset i kronor eller vikten i kilogram samt en kontrollsiffra. Använd sedan databäraren EAN-13 för att märka dina produkter med varierande vikt.
GS1 Viktvaruprefix består av 5-6 siffror, beroende på hur många artiklar ditt företag har i sortimentet. Viktvaruprefixet börjar alltid med 2X, och du sätter X till 0, 1, 2, 3, 4 eller 5 beroende på om du märker med vikt eller pris:
0 = Pris i kronor med två decimaler (t ex 12,34 kr)
1 = Pris i kronor med en decimal (t ex 123,4 kr)
2 = Pris i kronor, heltal (t ex 1234 kr)
3 = Vikt i kilo med tre decimaler (t ex 1,234 kg)
4 = Vikt i kilo med två decimaler (t ex 12,34 kg)
5 = Vikt i kilo med en decimal (t ex 123,4 kg)
Efter viktvaruprefixet följer ett löpnummer som består av 2-3 siffror. Det ger möjlighet till att numrera från 100 upp till 1 000 artiklar. För ett viktvaruprefix med 6 siffror innebär löpnumrering att den första artikeln får nummer ”… 01”, den andra artikeln ”…02” och så vidare.
Efter löpnumret följer priset i kronor eller vikten i kilogram, men då detta naturligtvis varierar, så anger man detta i Dabas med fyra nollor och därefter beräknar man en kontrollsiffra.
Hur anger jag varierande vikt på min minsta enhet t ex en fiskfilé eller en pannbiff?
I Dabas kan du beskriva din minsta enhet t ex pannbiffarna, pannkakorna eller fiskfiléerna både antalsmässigt (minsta antal enheter i förpackningen resp maximal antal enheter i förpackning) och viktmässigt. Dessa uppgifter används i köken för att kunna beräkna antalet portioner man kan servera och portionsstorlek. När det gäller viktuppgiften, så anger du i Dabas vad t ex en pannbiff eller en fiskfilé väger och i de fall vikten kan variera så anger du genomsnittsvikten samt kryssar i rutan ”ca vikt/volym”. Ex mina fiskfiléer väger mellan 100-120 gram, då anger du i Dabas 110 gram och klickar i ”ca vikt/volym”. Vill du även specificera spannet, dvs från 100-120 gram i det här exemplet, så får du göra det under fältet ”T3746 Marknadsbudskap”.
Min produkt överskrider gränsvärdet för maximal pallhöjd eller maxvikt – hur gör jag nu?
De mottagarspecifika reglerna används av vissa köpare, men inte av alla. Och även om köparen använder sig av de mottagarspecifika reglerna kan köparen göra ett undantag, ge dispens, för vissa typer av produkter. Det är köparen som avgör om de tillåter en högre höjd än maximal pallhöjd eller större vikt än maxvikt, och det är köparen själv som beviljar och administrerar dispenserna. Kontakta därför din köpare för att få dispens från de mottagarspecifika reglerna.
Jag får en varning på toppnivå som säger att ”Höjden skall vara större eller lika med summan av inneliggande förpackningar?
Höjden på en toppnivå beräknas genom att ta höjden på mellannivån multiplicerat med antal lav + plattformshöjd på själva pallen.
I de fall man har en staplingshöjd på mellannivån, dvs mellannivåerna går delvis i varandra när man staplar dem, så skall hänsyn tas till detta.
Ex Jag har en mellannivå som är 110 mm hög, men med en staplingshöjd på 100. Om antalet lav på toppnivån är 10 och plattformshöjden på pallen är 150, så ger detta en höjd på toppnivån på 1160 mm, dvs 9 lav * 100 (staplingshöjd) + 110 (höjd på första mellannivån när den staplas) + 150 (plattformshöjd).

 
Två vanliga fel;
1. Man anger staplingshöjden på fel nivå. Den skall anges för förpackningen/nivån som är staplingsbar. Vanligtvis mellannivån ex en SRS halvlåda.
2. Man anger lavhöjd på toppnivån trots att det finns en staplingshöjd på mellannivån.
Lavhöjd på toppnivån anges bara om den avviker från höjden man angivit på mellannivån (t ex om man ställer mellannivåer på högkant eller liknande) och har du angett en lavhöjd på toppnivån, så räknar kontrollen med denna siffra istället för ev staplingshöjd
.
Hur ändrar jag antal ingående antal i överliggande nivå? Tex antal kartonger på pall.
För att ändra antalet ingående artiklar i en befintlig hierarki klickar man på ikonen för att Redigera artikelhierarki Symbolen, som ser ut som två kugghjul, finns upptill i högra hörnet av artikelhierarki.

När man klickat på ikonen får man upp en vy där det går att ändra ingående antal. Ändra antalet från tex 6 till 10. Efter att antalet är justerat tryck på Stäng. Artikelhierarkin kommer nu att uppdateras till det nya antalet.
Updaterades 24 april, 2024

Var den här artikeln till hjälp för dig?

Relaterade artiklar